Tədris işləri üzrə müavin, b.e.n., dos. Leyla Süleymanova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Leyla Süleymanova Məhərrəm qızı

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1994

Bioloq, biologia və kimya müəllimi

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri, Z.Xəlilov küçəsi 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1989-1991

Preparator və laborant

ATU, Mikrobiologiya və immunologiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

2

1991-hal hazıradək

Laborant, baş laborant, assistent,baş müəllim,dosent

ATU, Tibbi biologiya və genetika kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

3 2018-hal hazıradək

Tədris işləri üzrə müavin

ATU, Tibbi biologiya və genetika kafedrası Bakı şəhəri, Bakıxanov küçəsi 23

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 

AMEA-nın Genetik ehtiyyatlar institutunun seminarlarında daimi iştirak

Bakı şəh., Azadlıq pr. 155

 

                                  Elmi iş və məqalənin adı

             DOI

   1

Короткие некодирующие РНК растений:

биогенез и роль в ответ на стрессовые факторы.

AMEA Genetik Ehtiyatlar Institutu
Elmi əsərlər

2017

VI cild

Səh.:84-90;

 

ISSN 2223-5817
http://genresjournal.az/Docs/Mecmue-ESAS-2017.pdf
 
   2

Длинные белок некодирующие РНК растений: биогенез и участие в ответах на стрессовые факторы.
AMEA Genetik Ehtiyatlar Institutu
Elmi əsərlər

2018

VII cild
№ 2

Səh.:64-69;

ISSN 2223-5817
http://genresjournal.az/Docs/Cild-7_NO_2.PDF
 
   3

Оценка эффекта гирудотерапии при облитерации артерии стопы у больных сахарным диабетом типа-2 методом доплерографии.
Nəzəri, Klinik və Eksperimental Morfologiya Jurnalı.  Bakı.2019

Səh.:87-91;
 

e-ISSN:2618-0979
print ISSN:2628-096
https://www.researchgate.net/publication/333849203_Ocenka_effekta_girudoterapii_pri_obliteracii_arterii_stopy_u_bolnyh_saharnym_diabetom_tipa-2_metodom_doplerografii

 

 

 

 

 

 

 4

The stability of functional activity in Dunaliella Salina IPPAS-294 cells modified by synthetic 
antioxidants in conditions of low temperature stress and high salinity

European Journal of Biotechnology and Bioscience. 
Nikhil Gupta Publisher.

Sep-Oct 2019

Volume 7; Issue 5;

Səh.:16-20;

Impact Factor: RJIF 5.44
ISSN: 2321-9122
https://www.biosciencejournals.com/archives/2019/vol7/issue5
 5

Биосинтез пигментов в клетках Dunalıella salına IPPAS D-294,
модифицированных ионолом, при высокой солености
в оптимальном и низкотемпературном режимах культивирования.
Международный
Журнал Прикладных и Фундаментальных Исследований. Москва «Академия Естествознания»

2020

№ 2

Səh.:9-14;

Двухлетний ИФ РИНЦ = 0,570
Пятилетний ИФ РИНЦ = 0,277
ISSN 1996-3955
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=13000
 
 6

Каталазная активность в клетках Dunaliella salina IPPAS D-294, модифицированных 2,6 дитрет-бутил фенолом в условиях высокой солености при оптимальном 
и низкотемпературном режимах культивирования.
Узбекский
биологический
журнал. 
Ташкент
2021

Vol 4

Səh.:30-35;

WEB OF SCIENCE
ISSN 0042-1685
http://www.ubj.academy.uz/index.php/ubj/issue/view/10/10 
 7

The stability of functional activity and antioxidant system of
dunaliella salina ippas d-294 modified by (ionol) bht in optimal
and high salinity

Известия ОшТУ

2021

№2, Часть 1

Səh.:184-195;

ISSN 1694-660Х
http://vestnik.oshtu.kg/images/Journal/2021-2/sovrem-dostij/1.%20G.I.%20Ali-zadeh,%20A.R.%20Jalilova,%20L.M.%20Suleymanova.pdf
 
 8

Выработка и сохранение условного рефлекса активного 
и пассивного избегания у 3-х месячных крыс при безбелковом питании.
Материалы Всероссийской научной конференции
с международным участием
«Биология в высшей школе: актуальные вопросы науки, 
образования и междисциплинарной интеграции». Рязань.

11-12 апреля 2019 г

Səh.:138-140;

УДК 57:[378-3(071)
ББК 28.0+74.580-24/29
İSBN 978-5-8423-0198-0
https://rzgmu.ru/images/upload/users/sc/Biology.pdf
 
 9

Генетическая память регуляции адаптивного поведения животных при экстремальных состояниях организма

Proceedings of the first international scientific practical
virtual conference human genetics and genetic diseases:
problems and development perspectives
Baku may 30-31, 2020

səh 88-89

E-ISBN: 978-9949-7486-1-7
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%98/HUMAN%20GENET%C4%B0CS%20Beyn%C9%99lxalq%20konfrans/Proceeding-Soft%20-%20Baku.pdf
 10

SARS-CoV-2 genetikası: ədəbiyyat icmalı.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Jurnalı
Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konqres.

2021

Volume 2 
№ 1

səh 37-42

e-İSSN 2788-9807
http://www.atuj.az/index.php/atuj/index
 11

Tibbi biologiya (sxemlər və məsələlər).

“Onur Print” çap mərkəzi, Bakı

2019

161 səh;
 

 
 12

Medical biology (scheme and problems). 
“Onur Print”, Baku

2019

161 səh;
 

 
 13

Tibbi biologiya və genetika

2022

ISBN 978-9952-435-23-8
 14

Medical Biology and genetics

2022

ISBN 978-9952-435-34-4
 15

Медицинская биология и генетика

2022

ISBN 978-9952-435-74-0
 16

Tibbi biologiya və genetikadan iş dəftəri

2022

ISBN 978-9952-435-64-1
 17

Medical Biology and genetics workbook

2022

ISBN 978-9952-435-45-0
 18

Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетики

 

 

       Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

1

2004 – hal hazıradək  Kafedra Həmkarlar təşkilatının sədr müavini

2

2014 – hal hazıradək  Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi rayon təşkilatı Qadınlar Şurasının  üzvü

3

2018-hal hazıradək ATU-nun Nəzəri fənnlər üzrə Problem Komissiyanın elmi katibı

  4 2022-hal hazıradək ATU-nun I Müalicə-profilaktika fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü