Dosent Əflatun Əzizov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əflatun Əzizov Polad

2

İxtisas

Bioloq,  Zooloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1981

Bioloq

Azərbaycan Dövlət Universiteti

AZ 1037, Bakı, Z. Xəlilov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

36 il

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

AZ 1022, Bakı, Qasımzadə küç.,14

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1982-1983

Eko-energetika

Moskva

2

1992-1993

Funksional ekologiya

Minsk

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Tibbi biologiya və genetika

2022

ISBN 978-9952-435-23-8
2

Medical Biology and genetics

2022

ISBN 978-9952-435-34-4
3

Медицинская биология и генетика

2022

ISBN 978-9952-435-74-0
4

Tibbi biologiya və genetikadan iş dəftəri

2022

ISBN 978-9952-435-64-1
5

Medical Biology and genetics workbook

2022

ISBN 978-9952-435-45-0

6

Рабочая тетрадь по медицинской биологии и генетики

2022

 

7 Azizov. A.P, Ghassemi H. Suleymanov S.Sh., The species composition and nutrition of dominant speciesof fish of Absheron Gulfs of the Caspian. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2015, Vol.14, issue 2, P. 513-522

https://jifro.ir/article-1-1048-en.pdf

https://jifro.ir/browse.php?mag_id=22&slc_lang=en&sid=1

8 A.P.Azizov. M.Salavatian, S.Sh Suleymanov. The features of the feeding of Caspian marine shad, Alosa braschnikowii (Borodin, 1904) in western part of the Caspian Sea // Caspian Journal of Environmental Sciences, 2015, Vol. 13, issue 1,Pages 77-83

https://cjes.guilan.ac.ir/article_206.html

https://cjes.guilan.ac.ir/issue_32_33.html

 

  

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni  Azərbaycan Partiyası

2

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti

3

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu