Assistent Xədicə Yusufova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Xədicə Yusufova Cəmil

2

İxtisas

Bioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi biologiya və genetika

 

                                                                      Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

2

 

3

4 il

 

2 il

 

2015-...

Biologiya

Bakalavr

Biologiya

Magistr

B.Ü.F.D

Bakı Dövlət Universiteti

 

Bakı Dövlət Universiteti

 

Azərbaycan Tibb Universiteti

Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov 23

 

Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov 23

 

 Nəsimi rayonu,S.Vurğun 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2015- 2016

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Nəsimi rayonu,S.Vurğun 167

2

2016-...

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Nəsimi rayonu,S.Vurğun 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

30.06.2015

Almira Aydın eğitim və öğretim mərkəzi ingilis kursları.

 Azərbaycan Tibb Universiteti

2

16-19 iyun

2018

European Human Genetics Conference “Psychosocial Aspects of Genetics”

Milan, İtaly

3

03.06.2019-17.06.2019

Pedaqoji Psixologiya kursu

Ə.Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1

Genetic research of Duchenne muscular dystrophy and Galactosemia from Azerbaijan republic

Proceedings of the Second International Conference of European Academy of Science 
November 20-28 2018
Bonn.Germany

 
2

Морфо-экологическая характеристика лесной мыши (Sylvaemus Rodentia)на южных склонах Большого Кавказа

Научно-Теоретический Журнал Морфология
Том 153 Санкт-Петербург 2018

 
3

Морфологические особенности копыт Кавказкого тура ,обитающего в высокогорьях Шахдагского Национального Парка Азербайджана

Научно-Теоретический Журнал 
Морфология
Том 153 Санкт-Петербург 2018

 
4

Молекулярно-генетическое исследование гиполактозии игалактоземии у населения Азербайджанской республики

Международный Научный Журнал
Научные Вести №1(6) 2019

 
5

Frequensy and distribution of sister chromatid exchanges in the individual chromosomes of human karyotype

Proceedings
2-nd International Confrence 
One Health-Problems and Solutions 24-25 may 2019 Baku

 
6

Genetic Screening for galactosemia inherited metabolism disorder

Təbabətin Aktual Problemləri 
Bakı 2019

 
7

Human chromosomal constitutive heterochromatin

Genetik xəstəliklərin nəticəsləri və müəlicəsi-problemlər və inkişaf perspektivləri birinci beynəlxalq elmi praktik konfransının xəbərləri 
Mart 13-14. 2020

 
8

A case of Marfans syndrome associated with G mosaic monosomy

İnsan genetikası və genetic xəstəliklər-problemlər və inkişaf perspektivləri birinci beynəlxalq elmi praktik virtual konfransının xəbərləri
Baki  May30-31 2020

 
9

Marfan sindromu nadir genetik xəstəlikdir

İnternational conference on human genetics disease-problems and perspectives of development 
Book of Absracts 30-31 may 2020
Baku

 
10

Charaterization of human chromosomal constitutive heterochromatin

Black Sea scientific journal 
Volume 53 april 2020
Tallinn

 
11

Dermatologlyphic analisis in Turners syndrome

The Baltic Sscientific Journals
Piretc volume 08 
Tallinn 2020

 

 

 

Üzv olduğu təşkilatlar və cəmiyyətlər

Təşkilatın adı

 

1

Azərbaycan Anatom, Histoloq və Embrioloqlar  Elmi cəmiyyəti