Assistent Qumru Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

QUMRU HÜSEYNOVA ORXAN

2

İxtisas

BİOLOGİYA 

3

Vəzifə

ASSISTENT

4

Şöbə

TİBBİ BİOLOGİYA VƏ GENETİKA KAFEDRASI

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

  1

 

 2

4 İL

 

2 İL

 

BİOLOGİYA

BAKALAVR

BİOLOGİYA

MAGİSTR

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ

 

AZƏRBAYCAN PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

BAKI ŞƏH.YASAMAL RAY.ZAHİD XƏLİLOV 23

 

BAKI.Ü.HACIBƏYLİ 68

 

İş təcrübəsi haqqında

1

 

2

    2017-.2022

 

2022-hal hazıradək

BAŞ LABORANT

 

ASSİSTENT

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

BAKI ŞƏH.YASAMAL RAY.MƏRDANOV QARDAŞLARI 98

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI