Elmi istiqamət

 “Tibbi biologiya və genetika” kafedrasının 2020-2025-ci illər  üçün nəzərdə tutulmuş elmi-tədqıqat işi haqqında:

1. Elmi istiqamət: “Sağlam nəsil-sağlam genotip”

2. Elmi problem: Müxtəlif xəstəliklərin yaranmasında və patogenezində genetik amillərin rolunun böyük olması. Müasir dövrdə tibbi genetikanın inkişaf etməsinə baxmayaraq Azərbaycanda bu problemin hələ də lazımi səviyyədə tədqiq edilməməsi.

UOT. 2409.01-Genetika

3.Mövzu: “Müxtəlif xəstəliklərin yaranmasında  və patogenezində genetik amillərin rolunun araşdırılması”. 

Elmi –tədqiqat  işlərində aşağıdakı əməkdaşlar iştirak etmişdir:                                                                                    

Elmi rəhbər: Kafedra müdiri, dosent V.M.Kərimov

Məsul icracılar:  dos. Süleymanova L.M., dos.Əlizadə S.A., b/m. Həsənova A.T., b/m.Hüseynova L.S.