kafedra müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, prof. Qoşqar Əliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qoşqar Əliyev Cəlal oğlu

2

İxtisas

Tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimi

3

Vəzifə

Kafedra müdiri

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1979

Tarixçi, tarix və ictimaiyyət müəllimi

S.M.Kirov ad. ADU

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1979-1982

Aspirant

Azərb.SSR EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu

Bakı şəhəri

2

1984

Müəllim

N.Nərimanov adına Azərbaycan Tibb İnsti-tutu

Bakı şəhəri

3

1997

Kafedra müdiri

Fəlsəfə kafedrası

Bakı şəhəri

4

2014 hal- hazıradək

Kafedra müdiri

İctimai fənlər kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1. Проф. Алиев Г.Дж. Принцип "Подвергай всё сомнению" в деятельности врача. (Материалы юбилейной (70-ой) научно-практической конференции ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино" "Современная медицина: традиции и инновации" с международным участием. ТОМ-3. Душанбе (Dushanbe) 25 ноября 2022. стр. 50 https://disk.yandex.ru/i/LX1eWgsVGa278Q
2. Prof. Q.Əliyev. "Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideyası", Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş “Təbabətin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi-praktiki konqres, 3-6 may 2023 DOI 10.28942/amuj.v4i1
3. Prof. Əliyev Q.C. Organization of turk ic states from the perspektive of heydar Aliyev`s views. Politics. Economics. Cultural. Collaborations and 2024 vision.Türkiyə, 2023  
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

H.Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi

Əliyev Q.

Bakı, 2003

2

Təbabət etikası

Əliyev Q.

Bakı, 2004

3

Təbabət fəlsəfəsi

Əliyev Q.

Bakı, 2010

4

“Fəlsəfənin nəzəri əsasları: problemlər, an-layışlar, prinsiplər”, (diaqram və cədvəl-lərdə).

Həmmüəlliflərlə

Bakı 2015

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

ATU-nin Elmi Şurasının üzvü

3

ATU-nin Əczaçılıq fakültəsinin Elmi Şurasının üzvü