Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya

           Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya özünün hər gün inkişaf edən innavativ müalicə metodları ilə tibbin ən aktual sahələrindən birinə çevrilmişdir. Son zamanlar dünya əhalisinin üzləşdiyi sağlamlıq problemləri arasında ən çox rast gəlinən xroniki xəstəliklər, dayaq hərəkət sistemindəki müxtəlif problemlər, revmatoloji xəstəliklər tibbin bütün sahələrində olduğu kimi fizioterapiya və tibbi reabilitasiya sahəsində də reformlara, innavasiyalara gətirib çıxarır. İnkişaf edən elektrotexniki vasitələrin tibbə tətbiqi də yeni-yeni mütodların işlənib hazırlanmasına robotik reabilitasiya qurğularının tətbiqinə səbəb olur.  

       Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya üzrə mütəxəssislər xəstəliklər, zədələnmələr, əlillik və ya yaşlanma nəticəsində yaranan fiziki problemlərin bərpasını (müalicəsini) və reabilitasiyasını müxtəlif fiziki metodların, amillərin (su, işıq, istilik, idman, ortez, protez, elektroterapiya və s.)  köməyi ilə həyata keçirən tibb heyətidir.   

       Fakultəmizin nəzdindəki “Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya” ixtisasında tələbələr 4 illik bakalavr təhsili alırlar. Bu illər ərzində tələbələr ilk olaraq anatomya, fiziologiya, biofizika, terminologiya və s. kimi təməl tibbi fənləri mənimsəyərək yuxarı kurslara keçirlər. 2-ci kursda tələbələrə daha spesifik fənlər - biomexanikanın əsasları, fizioterapiya və tibbi reabilitasiyanın əsasları, elektroterapiya metodları, fizioterapiyada istifadə edilən fiziki amillərin (işıq, su, hava, istilik, elektrik, müxtəlif şualanma və s.) xüsusiyyətləri, fiziometrik göstəricilərin qiymətləndirilməsi (qamətin, əzələ gücünün, tonusunun, ROM-nun ölçülməsi və s.) və s. kimi fənlər tədris olunur. 3-cü kursda və 4-cü kursun I semestrində tələbələr müxtəlif reabilitasiya və fizioterapiya sahələrini – nevroloji reabilitasiya, kardiopulmonar reabilitasiya, pediatrik reabilitasiya, ortopedik-travmatoloji reabilitasiya, idmançıların reabilitasiyası, protezləşmədə reabilitasiya, ortezlə reabilitasiya, elektroterapiya, geriatrik reabilitasiya, erqoterapiya, intensiv terapiya şöbəsində aparılan fizioterapiya və reabilitasiya və s. kimi fənləri mənimsəyirlər. 3-cü kursdan başlayaraq tələbələrin dərsləri müxtəlif reabilitasiya mərkəzlərində, klinikalarda, ortez və protez mərkəzində aparılır. 4-cü kursun II semestrində isə klinik bacarıqlara yiyələnmək üçün müxtəlif tibb müəssisələrində praktikaya qoşulur, semestrin axırında isə OSKİ imtahanı ilə bakalavr təhsillərini başa vururlar.

     Tədrisi ölkəmizdə və xarici ölkələrdə fizioterapiya və tibbi reabilitasiyanın müxtəlif sahələrində ixtisaslaşmış mütəxəssislər aparır. Universitetimizin “Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya” kafedrasında 2 professor, 3 dosent, 1-i t.ü.f.d. olmaqla 7 assistent fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə ayrı-ayrı tibb müəssisələrindən yerli və xaricdə təhsil almış mütəxəssislər tədris prosesinə saat hesabı müəllim kimi cəlb olunurlar.

     Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya tibbin çox geniş tədqiqat sahəsi, tədqiqat meydanı olan bir hissəsidir. Buna görə də, qarşıdakı illərdə magistratura və doktorantura pillələrinin də yaradılması fakultəmizin qarşıya qoyduğu əsas məqsədlərdən biri hesab olunur. 2025-ci ildən ümumi “Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya” üzrə magistratura pilləsi, sonrakı illərdə isə nevroloji reabilitasiya, pediatrik reabilitasiya, ortopedik-travmatoloji reabilitasiya, kardiopulmonar reabilitasiya üzrə magistratura pillələrinin təşkili nəzərdə tutulmuşdur. Bu pillələrdə tədris proqramına daxil olan modullardan birinin və ya bir neçəsinin xarici ölkələrdə tədrisi, xarici universitetlərlə tələbə mübadiləsi kimi məsələlərin tətbiqi düşünülür.