Tibb bacısı işi

Müasir dövrdə tibb geniş və çoxşaxəli sahə olaraq, müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislərin fəaliyyəti əsasında qurulur.  Sirr deyil ki, səhiyyə sisteminin effektiv işləməsi bir çox məqamlarda məhz belə əməkdaşlıqdan bilavasitə asılıdır. Bu baxımdan tibb təhsili verən ali məktəblərin də əsas hədəfi tibb sahəsi üzrə peşəkar,savadlı kadrların hazırlanmasıdır.

“Tibb bacısı işi” ixtisası Azərbaycanda daha əvvəllər sadəcə kollec təhsili ilə kifayətlənən bir ixtisas idi.Lakin 2020-ci ildə ölkəmizin tibb tarixində bir yenilik oldu. ATU-nun rektoru professor Gəray Gəraybəyli tərəfindən “Tibb bacısı işi” ixtisası” üzrə bakalavr səviyyəsində ixtisasın açılması barədə təşəbbüs irəli sürüldü. Qardaş Türkiyə, Avstraliya, Yaponiya və s. dünyanın bir çox fərqli ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da “Tibb bacısı işi” ixtisası bakalavr pilləsində tədris edilməyə başlandı.

«Tibb bacısı işi” üzrə bakalavr dərəcəsi qlobal tendensiyalara və transmilli təhsil standartlarına dair Boloniya Bəyannaməsinin müddəalarına müvafiq olaraq bu təhsilə yiyələnən mütəxəssislər üçün yeni, geniş perspektivlər açır.

ATU-nun bu ixtisas üzrə bakalavr pilləsi tibb bacılarını/qardaşları xüsusi bacarıqlara yönəltməsi ilə fərqlənir: tibb bacısı/qardaşı təşkilatçısı, tibb bacısı/qardaşı rəhbər; tibb bacısı/qardaşı pedaqoq, tibb bacısı/qardaşı tədqiqatçı, müstəqil qərar qəbul etmək hüququ olan klinik tibb bacısı/qardaşı.

İxtisas üzrə bakalavr təhsili kolleclərdən fərqli olaraq 4 ildir. Fənlər öz ixtisası üzrə peşəkar olan müəllim kollektivi tərəfindən aparılır. Dərslər nəzəri və praktik şəkildə tədris edilir. Baza təhsili ilə yanaşı peşə bacarıqlarının artırılması yönündə bir çox fənlər tədris olunur.Tədris zamanı ən son məlumatlar tələbələrə çatdırılır. Fənn spektri daha genişdir. Bu isə təhsilin dünya standartları ilə ayaqlaşmasında böyük rol oynayır. Həmçinin mübadilə proqramları vasitəsilə təhsilalanlar dünyanın bir çox aparıcı Tibb təhsili verən müəssisələrində təhsil almaq şansına sahib ola bilərlər.

ATU-da bakalavr pilləsində təhsil almış tibb bacıları/qardaşları üçün açılan perspektivlərdən biri də sonradan Bolonya Bəyənəməsinə müvafiq olaraq, magistr, doktorantura pillələrində təhsil almaq imkanlarıdır. Bu səviyələrdə elmi-tədqiqat işlərini müdafiə edərək ali təhsilli tibb bacıları/qardaları dosent, professor səviyyəsinə qədər yüksələ bilərlər. Azərbaycan Tibb Universiteti yaxın gələcəkdə magistr səviyyəsində “Tibb bacısı işi” ixtisası üzrə tədris prosesinə başlamağı planlaşdırır. Əsas hədəf gələcəkdə öz sahəsi üzrə kifayət qədər biliyə və praktik baxımdan yetərli bacarıqlara sahib ixtisaslaşmış tibb bacılarının/qardaşlarının hazırlamaqdır.