Dosent Niyazi Namazov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Niyazi Namazov İsmayıl oğlu

2

İxtisas

İqtisadçı-təşkilatçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1996

İqtisadçı-təşkilatçı

Azərbaycan Kənd Təsər-rüfatı Akademiyası

Gəncə şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1997

Iqtisadçı

ATU-nun mühasibatlığında

Bakı şəhəri

2

2003-cü ildə hal-hazıradək

Baş iqtisadçı

ATU-nun mühasibatlığında

Bakı şəhəri

3

2008

Müəllim

ATU-nun İctimai fənlər ka-fedrası

Bakı ş. Mərdanov qardaş-ları, 100

4

2015

Dosent

ATU-nun İctimai fənlər ka-fedrası

Bakı ş. Mərdanov qardaş-ları, 100

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

“İqtisadi nəzəriyyə”. Dərslik

Dosent Y.X.Vəliyev

Dosent N.İ.Namazov

“Təbib” nəşriyyatı. Bakı- 2014

2

Aqrar sferada sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf amillərinin bəzi məsələləri.

Dosent N.İ.Namazov

Azərbaycan aqrar elmi. Bakı-2015

3

Sahibkarlığa dövlət dəstəyinin dorma-laşması və inkişafının bəzi məsələləri

Dosent N.İ.Namazov

İctimai sağlamlıq və səhiyyə. IV cild. Bakı- 2016

4

Kənd Təsərrüfatı sahəsində sahibkar-lığın və formalaşmasının bəzi məsələləri.

Dosent. X.Y.Vəliyev

Dosent N.İ.Namazov

“Biznes xəbərləri”. Bakı- 2016