Müəllim Leyla Talışınski

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Leyla Talışınski Azər

2

İxtisas

tarixçi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2001

tarixçi

Tusi ad. Azərbaycan Pedaqoji İnstitut Bakalavr, magistr

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2004- hal-hazıradək

Müəllim

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.  Dos. Talışınski. H.Əliyev görkəmli siyasi xadim kimi müasir Azərbaycan tarixində parlaq simadır. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemlıəri-2023" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konqres. 3-6 may 2023. səh. 443 DOI 10.28942/amuj.v4i1
2.  Л.А. Талышински. Гейдар Алирза оглу алиев - архитектор и создатель азербайджанского государства. Наука и инновации - современные концепции. Москва 223. стр. 52-53 DOI 10/34660/İNF.2023.72.40.036
3. Л.А. Талышински. Личность Гейдара Алиева в истории современной науки, здравоохранения и образования. Наука и человек в новом мире. Сборник статей Международной научно-практической конференции, состоявшейся 14 марта 2023 г. в г. Петрозаводске Программа КОФ-748.pdf
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Дагестанская  Республика в период руко-водства Азиза Алиева (1942-1948 г.)

Talışinski L.A.

Bakıxanov ad. Tarix inst., 2010

2

Азиз Алиев – выдающийся государственный деятель, ученый и организатор

Talışinski L.A.

Azərbaycan, Tibb jur-nalı, 2005