Dosent Fəridə Qəniyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fəridə Qəniyeva Məhəmməd qızı

2

İxtisas

Fəlsəfə

3

Vəzifə

Dosent 

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1983

Fəlsəfə

M.V. Lomonosov ad. Moskva Dövlət Universiteti

Moskva

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

1983

Metodik kabinə müdiri

ATU, Fəlsəfə kafedrasıi

Bakı şəh. Mərdanov qardaşları, 100

2

1990

Müəllim

ATU, Fəlsəfə kafedrası

-

3

1999cu ildən hal hazıra kimi

Baş müəllim

ATU, İctimai fənlər kafed-rası

-

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1983

İxtisasartırma təhsil

Minsk

2

2011

Ali məktəb müəllimlərinin ixtisasar-tırma təhsili

Azərbaycan müəllimlər İnstitutu

3

2016

Azərbaycan multikulturalizmi

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1.
Доц. Ганиева Ф. Принцип "Подвергай всё сомнению" в деятельности врача. (Материалы юбилейной (70-ой) научно-практической конференции ГОУ "ТГМУ им. Абуали ибни Сино" "Современная медицина: традиции и инновации" с международным участием. ТОМ-3. Душанбе (Dushanbe) 25 ноября 2022. стр. 50
https://disk.yandex.ru/i/LX1eWgsVGa278Q
2. Доц. Ганиева Ф. Общественно-политическая стабильность как фактор социального здоровья общества. Нучно-технический международный конгресс "Актуальные проблемы медицины-2023", посвященный 100-летию со дня рождения Национального Лидера Гейдара Алиева. 3-6 май. стр. 459 DOI 10.28942/amuj.v4i1
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Моделирование жизни

F.M.Qəniyeva

“Təbib” nəşriyyatı. Bakı-2008

2

Язык как фактор формирования национального сознания

F.M.Qəniyeva

“Xəbərlər” Elmi - metodiki jurnalı. Bakı, 2015 № 1

3

H.Əliyev azərbaycanlı mentaliteti haqqında

F.M.Qəniyeva

Azərbaycan Respublikası Əl-yazmalar İnstitutunun “Filosofi-ya məsələləri”. Bakı-2015.

4

Fəlsəfənin nəzəri əsasları: prob-lemlər, anlayışlar, prinsiplər.

Həmmüəlliflərlə

“Təbib” nəşriyyatı. Bakı-2015