Müəllim Aidə Təhməzova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aidə Təhməzova Bayram qızı

2

İxtisas

Tarixçi

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1975-1980

tarixçi

S.M.Kirov ad. ADU

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

06.05.1983

Baş laborant

ATU

Bakı şəhəri

2

1988 Hal-hazıradək

Müəllim

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

1. B/m. Təhməzova A.B. Tariximizə yeni baxış. Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Təbabətin aktual problemlıəri-2023" mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konqres. 3-6 may 2023. səh. 445 DOI 10.28942/amuj.v4i1
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Azərbaycan tarixi

C.Sadıqov

A.Təhməzova

Bakı, 2005

2

Azərbaycan qazının nəqli reallıqları və prespektivləri

A.Təhməzova

Pedaqoji Universitet Xə-bərləri, 2011,

3

Azərbaycan Respublikasının enerji diplo-matiyasının imperativləri

A.Təhməzova

Geostrategiya jurnalı, 6 saylı (24), 2014

4

Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirilən enerji layihələrinin geoiqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti

A.Təhməzova

“Geostrategiya” jurnalı, 4 saylı, 2015