Baş müəllim Nigar Ələkbərova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Nigar Ələkbərova Rafik qızı

2

İxtisas

Mühəndis-iqtisadçı

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1995

Yanacaq energ. kompleks sahə. Iqtisadiyyat və idarəetmə

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

29.08.1989

12.08.1992

Kiçik tibb işçisi

8 saylı şəhər poliklinikası

Bakı şəhəri

2

20.05.2002

Baş metodist

ATU, tədris hissəsi

Bakı şəhəri

3

29.12.2006

baş müəllim

ATU

Bakı şəhəri

 

20.02.2017

28.10.2018

Xarici tələbələrin dekan müavini

ATU

 

4

28.10 2018

Bəynəlxaq əlaqələr şöbəsinin müdir müavini

 

 

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Dünya iqtisadiyyatının qlobal-laşması şəraitində innovasiyaların rolu

Ələkbərova N.R.

Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans Təbabətin aktual problemləri, 2019 səh 195

2

социально - экономические эф-фекты общинного медицинский страхования

Ələkbərova N.R.

Россия.г. Москва 2017, ст. 773

3

методы и оценки экономики медицинских услуг

Ələkbərova N.R.

İpək yolu 2018, səh 20 - 27

4

экономические аспекты стратеги-ческого управления клиничес-кими услугами

Ələkbərova N.R.

İpək yolu 2018, səh 19 - 30

Cəmi 20 məqalə