Müəllim Samir Əliyev

1

Ad, soyad, ata adı

Samir Əliyev Sabir oğlu

2

İxtisas

Hüquqşünaslıq, Cinayət hüququ cinayət prosesi kriminalistika və məhkəmə ekspertizası

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2001

Hüquqşünaslıq, Ci-nayət hüququ cina-yət prosesi krimi-nalistika və məhkə-mə ekspertizası

Bakı Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri,

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2004-2005

Hüquqşünas

Mərkəzi Ordu İdman Klubu

Bakı şəhəri

2

2005-hal-hazıradək

Müəllim

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ideyaları uğurla həyata keçirilir

Əliyev S.S.

Bakı, 2008 il

2

Sosial təminat sisteminin hüquqi tənzimlənməsinin bəzi məsələləri

Əliyev S.S.

Respublika dövlət laureatı, ə..e.x., professor T.Ə.Əliyevin an. olma-sının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın mat.Bakı, 2011