Müəllim İlqar Əliyev

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İlqar Əliyev Aqil oğlu

2

İxtisas

Hüquq

3

Vəzifə

Müəllim

4

Şöbə

İctimai fənlər kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1984

Hüquq

S.M.Kirov ad.Azərbaycan Dövlət Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

əssisənin adı

əssisənin ünvanı

1

2001- hal-hazıradək

Müəllim

ATU

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

əlliflər

Nəşr

1

Müasir dövrdə ətraf mühitin ekoloji problemləri və onların həllində hüququn rolu

Əliyev İ.A.

Hüquq ədəbiyyatı, Bakı, 2013 il

2

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının hüququ əsasları

Əliyev İ.A.

Milli iqtisadiyyatın inkişafı və səmərəliliyinin yüksəldilməsi, Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2013 iı