Elmi işlər

Çap olunmuş elmi işlər:

1.“Tarix fəlsəfəsi haqqında”, Aqil Əlirza oğlu Əliyev 90 (elmi-praktik konfransın materialları)

2.“Tarix fəlsəfəsi və sosiosinergetika”, Aqil Əlirza oğlu Əliyev 90 (elmi-praktik konfransın materialları)

3.“Heydər Əliyev və milli ləyaqətin qorunmasının metodologiyası”, Haydar Aliyev: Çok kültürlülük ve Hoşgörü İdeolojisi çerçevesinde Azerbaycanın Kurucusu Haydar Aliyevin Doğumunun 95 Yılı Anısına Haydar Aliyev ve Türk Dünyası Adlı Uluslararası Sempozyum (13-14 Nisan 2018, Erzurum/Türkiyə)

4.“Ekoloji mədəniyyətin tipləri”, ə.e.x., t.e.d., prof.T.Ə.Tağızadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans mat-ı. 2018

5.“Şübhələnməyi unutma”, ə.e.x., t.e.d., prof.T.Ə.Tağızadənin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans mat-ı. 2018