Dosent Aygün Musayeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aygün Musayeva Əkbər qızı

2

İxtisas

Nevroloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Nevrologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1997-2003

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

2

2003-2005

Kliniki ordinator

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

3

2005-2008

Aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2015

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

2

2015-dən

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2 ay

Курс медицинской генетики

Moskva ş.

2

 

Epileptologiya üzrə 3-cü Qafqaz Regional Yay məktəbi

Bakı .ş.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Геморрагическая трансформа-ция ишемического инсульта“ adlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru disser-tasiya işi

Musayeva A.Ə.

2010, Bakı

2

Геморрагическая трансформа-ция при кардиоэмболическом инсульте

Магалов Ш.И.

Мусаева А.А

Гулузаде Н.А.

Халилова Д.М.

Алекперова С.П

Əməkdar elm xadimi Abbas Əhməd oğlu Axunbəylinin anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. 2008, s. 260-268

3

Kardioembolik insultun müalicə-sinə dair

Mahalov Ş.İ.

Musayeva A.Ə.

Ələkbərova S.P.

Məmmədbəyov F.N

əməkdar həkimi Y.Q. Budaqovun anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları 2008, s. 134-140

4

Оценка предвестников гемор-рагической трансформации при ишемическом инсульте

Mahalov Ş.İ.

Musayeva A.Ə.

Azərbaycan Psixiatriya jurnalı №2 (16), 2008, s. 48-54.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Ümümdünya Nevrologlar Federasiyası

2

Beynalxalq Epillepsiya ilə mübarizə Liqası

3

Azərbaycan Nevroloqlar Assosiasiyası