Elmi istiqamət

Kafedranın  elmi – tədqiqat  axtarışları  epilepsiya  sahəsinə  yönəlmişdir.  Azərbaycanda  ilk  dəfə  olaraq  epilepsiyanın  əsaslı  epidemiologiyası,  ayrı - ayrı  klinik  formalarının  xarakteristikası,  qadınlarda  epilepsiya  və  epilepsiyalı  xəstələrin  həyat  tərzi  və  keyfiyyəti  öyrənilib.  Hal-hazırda  epilepsiyanın  etiologiyası  öyrənilir  və  epidemiologiyasının  öyrənilməsi    davam  edir.