Elmi işlər

1. Ş. İ. Mahalov,  Z.M.Əliyev, N.X.Əzizova  “Farmakorezistentlik  və  epilepsiya”  Azərbaycanda  Anatomiya  məktəbinin  banisi  əməkdar  elm  xadimi,  professor  K.Ə.Balakişiyevin  anadan  olmasının  110  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  beynəlxalq  elmi  konfrans.  Bakı 2016.  66 – 67

2. Ş.İ.Mahalov,  N.X.Əzizova,  Ş.N.Mehtiyeva  “Идиопатическая  эпилепсия”  Əziz  Əliyevin  anadan  olmasının  120  illik  yubileyi  münasibəti  ilə  keçirilən  elmi  praktik  konfransın  materialları.  Bakı 2017 səh. 269-270

3. Ş.İ.Mahalov,  Z.M.Əliyev,  N.İ.Əmənullayev  “Gənclik  absans  epilepsiyası”  Əziz  Əliyevin  anadan  olmasının  120  illik  yubileyi  münasibəti  ilə  keçirilən  elmi  praktik  konfransın  materialları.  Bakı 2017 səh. 220-221

4. Ş.İ.Mahalov,  İ.M.Əlizadə,  A.K.Məmmədbəyli  “Идиопатическая  эпилепсия  в  северо – восточном  регионе  Азербайджана”  Əziz  Əliyevin  anadan  olmasının  120  illik  yubileyi  münasibəti  ilə  keçirilən  elmi  praktik  konfransın  materialları.  Bakı 2017 səh. 270 – 271

5. Ş. İ.Mahalov,  Ş.N. Mehtiyeva,  N.K.Axundova,  G.R. Cəfərova  “Epilepsiyalı  qadınlarda  xəstəliyin  klinik  parametrlərinin  reproduktiv  endokrin  funksiya  göstəricilərinə  təsiri”  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 71

6. Ş.İ.Mahalov,  X.F.Bağırova,  Ş.Y.Məlikova  “Течение  эпилепсии  у  беременных”  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 97

7. Ş.İ.Mahalov,  R.N.Rzayev  “Professor  S.H.Axundovun  tərcümeyi-halı  və  elmi  fəaliyyəti”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 3-7

8. Ş.İ. Mahalov,  N.X.Əzizova,  N.İ.Əmənullayev,  N.F.Həsənov,  İ.M.Əlizadə,  Ş.N.Mehtiyeva,  A.K.Məmmədbəyli  “Azərvaycanda  epileptoloji  xidmətin  vəziyyəti  və  onun  yaxşılaşdırılması  yolları”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 8-17

9. Ş.İ.Mahalov,  Ş.Y.Məlikova,  Z.M.Əliyev,  S.Z.Salmanova,  N.Z.Əliyeva  “Некоторые  механизмы  трансформации  судорожных  проявлений  и  аберраций  гомеостатической  направленности  нейропластичности  у  детей  грудного  и  раннего  возраста”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.   Səh. 161-166

10. Ş.İ.Mahalov,  Ş.Y.Məlikova,  U.N.Quliyeva,  A.Ə.Musayeva,  A.K.Məmmədbəyli  «Эпилептический  статус  у  беременных»  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.   Səh 154-160

11.Магалов Ш.И., Меликова Ш.Я., Мамедбейли А.К., МехтиеваШ.Н.Оценка эффективности противосудорожной терапии у беременных с эпилепсией. Milli Nevrologiya Jurnalı,2017, №1(11), səh. 77-84

12.Магалов Ш.И., БагироваХ.Ф.,Меликова Ш.Я., Алиева К.К.Течение парциальных и идиопатических эпилепсий у беременных.      Milli Nevrologiya Jurnalı (Türkdilli Dövlətlərin II BeynəlxalqNevrologiya Kongressi,26-27 May,2017,Almaata,Qazxıstan) səh. 74-80                

13.Магалов Ш.И., Багирова Х.Ф., Меликова Ш.Я.,АлекпероваС.П.Последствия неадекватного лечения эпилепсии у беременных. AzərbaycanPsixiatriyaJurnalı, N 1(31),2017,səh.101-107

14.Mahalov Ş.İ.,Əliyev Z.M.,Tağıyeva N.C.,Mehtiyeva Ş.N. Katamenial         epilepsiyalı   xəstələrdə reproduktiv sağlamlığın vəziyyəti,  “Sağlamlıq” jurnalı № 4 səh 112, 123 bakı 2016

15. Z.M.Əliyev,  M.M.Məmmədova,  İ.B.Rəhimova,  S.C.İsmayılova  “Vest  sindromunun  diaqnostika  və  müalicəsi”.  İctimai  sağlamlıq  və  səhiyyə.  IV  cild.  Bakı 2016 səh. 33-37

16. З.М.Алиев,  Р.Н.Рзаев,  Н.Н.Абасова,  И.Б.Рагимова  «Особенности  течения  травматической  эпилепсии  у  детей»  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 86

17. Z.M.Əliyev,  A.Ə.Musayeva,  N.C.Tağıyeva  “Katamenial  epilepsiya  zamanı  reproduktiv  pozulmalar”  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 60

18. Z.M.Əliyev,  S.T.Bədəlova,  İ.B.Rəhimova,  Ü.T.Bədəlova,  N.N.Abasova,  İ.Y.Alşanov  “Эпилепсия  с  миоклоническими  абсансами  (синдром  Тассинари)  клинический  случай”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 167-169

19. Р.Рзаев  «Синдром  PANDAS  в  клинике  детской  неврологии»  Azərbaycanda  Anatomiya  məktəbinin  banisi  əməkdar  elm  xadimi,  professor  K.Ə.Balakişiyevin  anadan  olmasının  110  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  beynəlxalq  elmi  konfrans.  Bakı 2016.  158-159

20. Р.Н.Рзаев,  Н.Н.Абасова,  С.Дж. Исмайлова  «Случай  фотоэпилепсии»  Əziz  Əliyevin  anadan  olmasının  120  illik  yubileyi  münasibəti  ilə  keçirilən  elmi  praktik  konfransın  materialları.  Bakı 2017 səh. 286 – 288

21. R.N.Rzayev,  S.C.İsmayılova  “Uşaqlarda  farmakorezistent  epileptik  tutmalarda  levetirasetamin  təsiri”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 20-21

22. F.N.Məmmədbəyov,  L.M.Hüseynova,  T.M.Nəbiyev,  N.K.Axundova  «Консервативная  терапия  дискогенной  нейропатической  боли»  Sağlamlıq.  Bakı 2016  səh 160, 161

23. М.М.Мамедова,  Н.Н.Абасова, И.Ю.Алшанов,  Т.А.Султанова  «К  диагностике  лейкодистрофий  у  детей»  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 99

24. M.M.Məmmədova,  N.N.Abasova,  İ.B.Rəhimova,  S.C.İsmayılova,  S.P.Ələkbərova  “Neonatal  qıcolmaların  diaqnostikası  və  proqnozu”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi –praktik  konfransın materialları  2017.  Səh 21-24

25. Н.Н.Абасова,  С.Д.Исмайлова,  М.М.Мамедова  «К  вопросу  лечения  фармакорезистентных  форм  эпилепсии»  Bakakişiyevin  yubileyinə  həsr  olunmuş  konfrans  materialları.  Bakı  2016  səh. 104-106

26. Н.Н.Абасова,  М.М.Мамедова,  С.Дж. Исмайлова,  И.Б.Рагимова  «К  оценке  диагностических  критериев  при  синдроме  Веста»  Balakişiyevin  yubileyinə  həsr  olunmu.  Konfrans  materialları.  Bakı  2017 səh 245, 246

27. У.Т.Бадалова,  С.Т.Бадалова  «К  вопросу  диагностики  нормотензивной  гидроцефалии»  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 88

28. У.Т.Бадалова,  С.Т.Бадалова    «Миоклония  век  с  абсансами  (синдром  Дживонса)  Клиника  и  диагностика» Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 89

29. N.C.Tağıyeva  “Katamenial  epilepsiyalı  xəstələrdə  reproduktiv – endokrin  dəyişikliklər”  Azərbaycanda  Anatomiya  məktəbinin  banisi  əməkdar  elm  xadimi,  professor  K.Ə.Balakişiyevin  anadan  olmasının  110  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  beynəlxalq  elmi  konfrans.  Bakı 2016.  100 - 102

30. Н.К.Ахундова,  Ф.Н.Мамедбеков,  Р.Ф.Самедова,  С.П.Алекберова,  Т.М.Набиев  «Клиническая  характеристика  болезни  Вильсона - Коновалова»  Azərbaycanda  Anatomiya  məktəbinin  banisi  əməkdar  elm  xadimi,  professor  K.Ə.Balakişiyevin  anadan  olmasının  110  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  beynəlxalq  elmi  konfrans.  Bakı 2016.  115-118

31. Ş. N. Mehtiyeva,  A.K.Məmmədbəyli,  S.P.Ələkbərova,  A.Ə.Musayeva  “Follikulyar  fazada  epileptik  tutmalarla  neyroendokrin  hormonlar  arasında  əlaqənin  öyrənilməsi ”  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  25-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  Təbabətin  aktual  problemləri.  Elmi  praktik  konfransın  materialları  Bakı  2017  səh 72

32. T.M.Nəbiyev,  F.N.Məmmədbəyov,  L.T.Nəbiyeva  “Miasteniya  qravis  (klinik  müşahidə)”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 25-26

33. T.M.Nəbiyev,  N.K.Axundova,  S.A.Quliyeva  “Birincili  Hiperaldosteronizm  səbəbli  hipokaliemik  iflic,  kliniki  təqdimat”  Tibb  elmləri  doktoru,  professor  Surxay  Heydər  oğlu  Axundovun  anadan  olmasının  120  illiyinə  həsr  edilmiş  elmi – praktik  konfransın  materialları  2017.  Səh 27-29

34.Меликова Ш.Я.Изменение частоты припадков во время беременности у женщин с эпилепсией.   Международная научно-практическая Конференция «Влияние научно-технического прогресса на развитие медицинской науки и практики:реалии современности» г. Киев, 14-15 июля 2017 г.,стр.54-56.

35.Меликова Ш.Я.Течение эпилепсии у беременных со структурными изменениями височной доли.Sağlamlıq,N 4,səh.191-195             

36.Меликова Ш.Я.Течение юношеской миоклонической эпилепсии у беременных. XIII Международная научная медицинская конференция «Современные медицинские исследования»,Научный медицинский журнал «Авиценна»28 августа 2017,Кемерово,c.9-12

Ən yaxşı elmi işə görə Konfransın diplomu ilə təltif olunmuşdur,Konfrans işirakçısının sertifikatını almışdır.

37.Меликова Ш.Я.Эпилептические припадки при беременности как проявление кавернозной ангиомы головного мозга.Медицинские новости. – 2017. – №9. – С. 31–33.             

38.Меликова Ш.Я.Особенности течения фокальной эпилепсии у беременных.Казанскиймедицинскийжурнал, 2017 г., том 98, №5,c.729-732

39.MelikovaSh.Y.The course of frontal lobe epilepsy during pregnancy.«1st European conference on Biology and Medical Sciences». PremierPublishings.r.o. ViennaPrague,September 15, 2017,р.6-9.