Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

2017-ci  il  hesabatına  əlavə.

II.

ELMİ  KADRLARIN  HAZIRLANMASI

Kafedrada  aspirantura  xətti  üzrə  iki  dissertasiya  işi  yerinə  yetirilir.

1)  Mövzunun  adı:  “Katamenial  epilepsiya”. 

Mövzu  ATU – nun  I MPF  Elmi  Şurasında  26.04.2012-ci  il  tarixdə  (protokol 7)  təsdiq  olunub.

Elmi  rəhbər:  prof.  Mahalov  Ş.İ.

İcraçı:  kafedranın  doktorantı  İsayeva  N.C.

İş  tamamlanıb  və  ATU-nun  Psixonevrologiya   üzrə  Elmi  Şurasında  24.05.2017  tarixində  müdafiə  olunub.  Protokol № AR  AAK-nın  təsdiqinə  göndərilib.  Iş  AAKN-da  təsdiqini  alıb.

2) Mövzunun  adı:  “Azərbaycanın  Şimal – Şərq  regionunda  (Quba - Qusar)  epilepsiyanın  epidemiologiyasının  öyrənilməsi”. 

Mövzu  ATU-nun  I MPF  Elmi  Şurasında  20 iyun  2008-ci  il  tarixdə   (protokol 3)  təsdiq  olunub.

Elmi  rəhbər:  prof.  Mahalov  Ş.İ.

Aspirant:  Əlizadə  İlhamə  Məcnun  qızı

Hal – hazırda  tematik  xəstələrin  seçilməsi,  epilepsiyanın    regionda  xəstələnməsinin  və  yayılmasının  analizi  tamamlanıb.  İş  müdafiə  üçün  Elmi  Şuraya  təqdim  olunma   ərəfəsindədir. 

 

İDDİAÇILIQ  YOLU  İLƏ  AŞAĞIDAKI  İŞLƏR  APARILIR:

1) Mövzunun  adı:  “Эпилепсия  у  беременных:  течение,  лечение  и  исход”

Elmi  rəhbər:  prof.  Mahalov  Ş.İ.

İcraçı:  Məlikova  Şəhla  Yaqub  qızı

İş  nevrologiya  kafedrasının  iclasında  (18.12.2014  protokol 4)  və  Psixonevrologiya  üzrə  Problem  komissiyasının  iclasında  (16.02.2015  protokol 1)  təsdiq  olunub.  Hal – hazırda  iş  tamamlanıb  və  2018-ci  ildə  müdafiə  üçün  ATU-nun  nəzdində  D.03015  Dissertasiya  Şurasında  müdafiəyə  təqdim  olunub.

2) Mövzunu  adı:  “Postinsult  epilepsiya:  kliniki  xüsusiyyətləri  və  risk  faktorları”

Elmi  rəhbər:  Mahalov Ş.İ.

          İcraçı:  Səmədova  R.F.

İş  nevrologiya  kafedrasının  iclasında  (28.10.2016 protokol 4)  və  Psixonevrologiya  üzrə  Problem  komissiyasının  iclasında  (22.11.2016 protokol 1)  təsdiq  olunub.  Hal-hazırda  icraçı  ATU-nun  Nevrologiya  kafedrasında 1,  3  və  6 saylı  şəhər  kliniki  xəstəxanalarının  nevroloji  şöbələrində  insultdan  sonrakı  epilepsiyalı  xəstələrin  aşkarlanması  və  müayinəsi  istiqamətində  iş  aparır. 

3) Mövzunun  adı:  “Travmatik  epilepsiya:  kliniki  xüsusiyyətləri,  diaqnostika  və  müalicə”

Elmi  rəhbər:  Mahalov Ş. İ.

İcraçı:  Sultanova  T.Ə.

İş  nevrologiya  kafedrasının  iclasında  (28.10.2016 protokol 4)  və  Psixonevrologiya  üzrə  Problem  komissiyasının  iclasında  (22.11.2016 protokol 1)  təsdiq  olunub.  Hal-hazırda  icraçı  ATU-nun  Neyrocərrahiyyə  kasfedrası,  Respublika  neyrocərrahiyyə  Mərkəzi  1  və  3  saylı  şəhər  kliniki  xəstəxanalarının  nevroloji  şöbələrində  neyrotravmadan  sonrakı  epilepsiyalı  xəstələrin  aşkarlanması  və  müayinəsi  istiqamətində  iş  aparır. 

4) Mövzunun  adı:  “Neyroinfeksiyalarda  epilepsiya” 

Elmi  rəhbər:  Mahalov  Ş. İ.

İcraçı:  Cəfərova  G.R.

İş  ATU-nun  I MPF-nin  Elmi  Şurasının  28.03.2017-ci  il  tarixli  iclasında  təsdiq  olunub.  Protokol  7

Hal-hazırda  dissertant  1 saylı  şəhər  klinik  xəstəxanasının  infeksion  şöbəsində,  2 saylı  uşaq  klinik  xəstəxanasının  neyroinfeksiya  şöbəsində  infeksiyalar  zamanı  epilepsiyalı  xəstələrin  aşkarlanmasını  və  müayinəsini  aparır.

5) Mövzunun  adı:  “Baş  beyin  şişlərində  epilepsiya:  kliniki,  neyrofizioloji  və  neyroanatomik  xüsusiyyətləri”

Elmi  rəhbər:  Mahalov Ş. İ.

İcraçı:  Quliyeva  Ş.Q.

İş  ATU-nun  I MPF-nin  Elmi  Şurasının  28.03.2017-ci  il  tarixli  iclasında  təsdiq  olunub.  Protokol  7

Hal-hazırda  dissertant  ATU-nun  neyrocərrahiyyə  kafedrası,  Respublika  cərrahiyyə  mərkəzi,  Milli  onkologiya  mərkəzində  həcmli  proseslərdə  epilepsiyalı xəstələrin  aşkarlanmasını  və  müayinəsini  aparır.

6) Mövzunun  adı:  “Azərbaycanın  cənub – şərq  regionunda   epilepsiyanın  epidemiologiyasının  öyrənilməsi”

Elmi  rəhbər:  prof.  Mahalov  Ş.İ.

İcraçı:  kafedranın  assistenti  Əmənullayev  Nuran  İsaq  oğlu

ATU-nun  I MPF  Elmi  Şurasının  25.05.2006-cı  il  tarixli  iclasında  təsdiq  olunub  (Protokol 9).  Hal – hazırda  dissertasiya  materialları  tam  toplanılıb,  iş  tamamlanmışdır.