Dosent Şəfəq İbrahimova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəfəq İbrahimova Sabir qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Ümumi terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1978-1984

Terapevt

Azərbaycan Tibb Universiteti, Müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984-1998

Böyük həkim

BŞTTTYS

Bakı, Azərbaycan

2

1998-2001

Kiçik elmi işçi

AMEA

Bakı, Azərbaycan

3

2001

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Azərbaycan

4

2010

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1990

Kardiologiya

Ə.Əliyev adına Azərbaycan təkmilləşdirmə institutu

2

1996

Nevrologiya

Ə.Əliyev adına Azərbaycan təkmilləşdirmə institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Daxili xəstəliklər, Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik

Əzizov V.Ə.

Ağayev М.М.

Hüseynova N.İ.

İbrahimova Ş.S.

Əmrahova L.Q.

Bakı-2011

2

Mədə-bağırsaq sistemi xəstəlikləri

S.N.Alimetov

S.R.Muradova

“Elm və təhsil” nəşriyyatı Bakı, 2012

3

Böyrək xəstəlikləri

S.N.Alimetov

S.R.Muradova

“Elm və təhsil” nəşriyyatı Bakı, 2013

4

Ürək çatışmazlığının diaqnostikası və proq-nozunda patogenetik kontinuum yenilikləri və yeni biomarkerlər

S.N.Alimetov

S.A.Əzizbəyova

“Sağlamlıq” – 2013 №1

5

Təxirəsalınmaz kardioloji yardım

S.N.Alimetov

A.B.Baxşəliyev

M.L.Həmidov

“Elm və təhsil” nəşriyyatı Bakı, 2013

Cəmi 6 dərslik, 2 elmi-praktik vəsait, 60 məqalə və tezis.