Dosent Natəvan Hüseynova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Natavan Hüseynova İsa qızı

2

İxtisas

Həkim-terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Ümumi terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1980-1986

Terapevt

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986-1987

Həkim

Bakı şəhər 1 saylı xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

2

1987-1991

Həkim-kardioloq

15 saylı tibb san. poliklinikası

Bakı, Azərbaycan

3

1991-2008

Həkim-kardioloq

Daxili işlər nazirliyi, 1 saylı poliklinika

Bakı, Azərbaycan

4

2008

Assistent

ATU, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı, Azərbaycan

5

2013

Dosent

ATU, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1991

Kardiologiya

Ə.Əliyev adına Azərbaycan təkmilləşdirmə institutu

2

1998

Kardiologiya

Ə.Əliyev adına Azərbaycan təkmilləşdirmə institutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

 

Namizədlik dissertasiya işinin adı "Влияние изменения климато-географических условий на клинико-эпидемиологические показатели сердечной недостаточности у женщин (на примере вынужденных переселенцев".

"Coğrafi-iqlim şəraitlərin dəyişikliyinin qadınlarda ürək çatışmazlığı epidemiologiya göstəricilərinə təsiri (məcburi mühacirlərin misalında)"

 

 
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Daxili xəstəliklər, Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərslik

Əzizov V.Ə

Ağayev М.М

Hüseynova N.İ

İbrahimova Ş.S

Əmrahova L.Q

Bakı-2011

2

Kəskin koronar sindrom, Tibb Universitetinin tələbələri üçün dərs vəsaiti

Əzizov V.Ə

Hüseynova N.İ

Sadığova T.A

Əfəndiyeva L.S

Məmmədli S.M

Bakı-2013 il

3

Qaraciyərin qeyri-alkohol piylənmə xəstəliyi və metabolik sindromu çərçivəsində arterial hipertenziya

Əzizov V.Ə

Hüseynova N.İ

Ələkbərova Ə.K

Rəhimova Ə.S

Azərbaycan Metabo-lizm jurnalı, yanvar- mart 2012, №1

4

Влияние артериального давления на риск развития инфаркта миокарда у больных сахарным диабетом типа II

Гусейнова Н.И

Керимова Э.З

Азизов В.А

Sağlamlıq (elmi praktiki jurnal) 2012 il, №1

5

Diastolik ürək çatışmazlığının klinik xüsusiy-yətləri və müalicə prinsipləri

Əzizov V.Ə

Hüseynova N.İ

Sadıxova T.A

Bayramova N.A

Sağlamlıq (elmi praktiki jurnal) 2012 il, №4, məqalə

Cəmi 33 məqalə və 2 dərs vəsaiti