Dosent Azadə Rəhimova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Azadə Rəhimova Sahib qızı

2

İxtisas

terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Heriatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1991 il

Müalicə-profilaktika

ATU

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisəninadı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-1992 il

Həkim-intern

Semaşko ad. xəstəxana

Baki şəhəri

2

1992-2001 il

Baş laborant

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Baki şəhəri

3

2001- hal hazirki müddətə qədər

assistent

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Baki şəhəri

  

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

 Fevral-mart 2014

İstanbul Memorial Şişli xəstəxanası radiologiya bölməsi USM təkminləşdirmə kursu

Türkiyə. İstanbul

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Сравнительная оценка влияния  бета-адреноблокаторов и простагландина Е1 на нарушенный липидный спектр при длительном спазме коронарных сосудов.

A.S. Rəhimova və həmmuəlliflər

Sağlamlıq, 2007, №10,

174-179

 

2

Что необходимо для успешного контроля тяжёлой бронхиальной астмы: фокус на рофлумиласт.

A.S. Rəhimova və həmmuəlliflər

Vərəm II Milli Respirator Konqresi

Ağ ciyər xəstəlikləri və və vərəm üzrə IV Respublika elmi-praktik konfransı

28-30 aprel, 2011

3

Sümük şişlərinin rastgəlmə tezliyi və müasir diqnostika üsulları

A.S. Rəhimova və həmmuəlliflər

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015-ci il, N2,s.53-57

4

Неалкогольная жировая болезнь печени и кардиоваскулярные осложнения

 

Евразийский кардиологический журнал, 2013-cü il,N1,s.69-76

5.

Связь неалкогольной жировой болезни печени с артериальной гипертензией

A.S. Rəhimova və həmmuəlliflər

Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2013-сü il,N12,s.12