Əliyeva Elmira Ramiz qızı 12 mart 1980- ci ildə anadan olmuşdu. 1997-ci ildə Rusiya Federasiyasının Çelyabinsk şəhərində 59N orta məktəbi bitirmişdi.
1997-ci ildə Rusiya Federasiyasının Derbend şəhərində Yujdaq İnstitutunun stomatologiya fakultəsinə qəbul olur və 2002- ci ildə həmin fakultəni “Fərqlənmə diplomu” ilə bitirib.
2002-2007-ci illərdə həkim stomatoloq kimi Azərbaycan Tibb universitetinin Tədris stomatologiya klinikasında işləyib.
2007-2011-ci illərdə Azərbaycan respublikasının sərhəd qoşunlarının Hərbi hospitalında stomatologiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.
2011-2019-cu illərdə Azərbaycan Tibb universitetinin Ortopedik stomatologiya kafedrasında assisent vəzifəsində çalışıb.
2014-cü ildə “Kariesin atipik formaları olan xəstələrin ortopedik konstruksiolarla sonrakı müalicəsi ilə müalicəsinin qarşısının alınması və effektivliyinin artırılması” mövzusu ilə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir , tibb üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2019-cu ilin dekabr ayından Ortopedik stomatologiya kafedrasının dosent vəzifəsində çalışır.
35-dən çox elmi işi var.
5 sentyabr 2023-cü ildən Azərbaycan Tibb Universitetinin Stomatologiya fakütəsində dekan vəzifəsində çalışır.