Dosent Törə Sadıqova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Törə Sadıqova Akif qızı

2

İxtisas

Terapevt - Kardioloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2001

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Mirqasımov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2002

Həkim-interna

Respublika Diaqnostika Mərkəzi

147 Tbilisi prospekti

2

2002 – 2004

Baş laborant

ATU

Mirqasımov kücəsi 23

3

2004-2011

Assistant

ATU

Mirqasımov kücəsi 23

4

2011

Dosent

ATU

Mirqasımov kücəsi 23

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Klinik laboratoriya (dərs vəsaiti)

S.N Alimetov,

G.M.Bəkirzadə,

L.Q.Əfəndiyeva,

T.A.Sadıqova.

A.S,Alimetov

Elm və təhsil 2011

2

Kəskin koronar sindrom (dərs vəsaiti)

V.Ə.Əzizov,

T.A.Sadiqova,

L.Q.Əfəndiyeva,

N.İ.Hüseynova,

S.M.Məmmədli

Bakı 2014

3

Oсобенности коронарного атероск-лероза у больных ревматоидным артритом

Азизов В.А.,

Солтанова М.Д.,

Садыгова Т.А.

Москва, Евразийский кардиологический журнал 2/2015,с.33-35

4

Возможности цифровой рентгеногра-фии в диагностике кальциноза ко-ронарных артерий у пациентов с рев-матоидным артритом

Султанова М.Дж.,

Азизов В.А.,

Садыгова Т.А.

Казанский медицинский журнал, 2016, 2, с. 236-239

 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyəti