Dosent Samirə Muradova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

Dosent Samirə Muradova Rafiq qızı

2

İxtisas

terapevt

3

Vəzifə

Dosent əvəzi

4

Şöbə

Geriatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990il

Müalicə-profilaktika

ATU

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1991il

Həkim-intern

Semaşko ad. xəstəxana

Baki şəhəri

2

1991-1994 il

terapevt

10 saylı qadın məsləhət-xanasında

Baki şəhəri

3

1994-1999 il

terapevt

BŞDX

Baki şəhəri

4

2001-2015 il

assistent

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Baki şəhəri

5

2015il hal hazirki

Dosent əvəzi

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Baki şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələhaqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Сулодексид в комплексной терапии больных диабетической нефропатией.

S.R. Muradova və həmmuəlliflər

Əziz Əliyevin anadan olmasinыn 120-illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransnin materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr.Bakı-2017,275-276s.

2

Гипотезы гистогенетического источника развития неоплазий скелета.

Мурадова С.Р. və həmmuəlliflər

Ümummilli lider H.Ə.ƏLİYEVİN ad gününə həsr olunmuş elmi-praktiki  konfransın materialları. Baki-2017. 30-32 s.

3

Кардиотоксическое действие антрациклиновых антибиотиков на сосудистую сеть миокарда.

Мурадова С.Р. və həmmuəlliflər

ATU-nun elmi tədqiqat–mərkəzinin direktoru, Russiya federasiyasının tibbi-texniki elmlər Akademiyasının akademiki, əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Qarayev Qalib Şalon oğlunun anadan olmasının 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu. Baki -2017, 291-292 s

4

Функционально морфологические изменения кардиомиоцитов при воздействии доксорубицина

Мурадова С.Р. və həmmuəlliflər

ATU-nun elmi tədqiqat–mərkəzinin direktoru, Russiya federasiyasının tibbi-texniki elmlər Akademiyasının akademiki, əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, professor Qarayev Qalib Şalon oğlunun anadan olmasının 70-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın toplusu. Baki -2017, 210-212s

5.

Yumurtalıq şişləri zamanı mitotik rejimin tədqiqi

S.R. Muradova və həmmuəlliflər

 

Əziz Əliyevin anadan olmasinыn 120- illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransnin materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr.Bakы-2017,228-229s