Dosent Qeyrət  İmaməliyev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qeyrət  İmaməliyev Museyib oğlu

2

İxtisas

Daxili xəstəliklər

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

5 №-li klinik xəstəxananın terapiya şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

6 il

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı

2

3 il

Aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

17 il

Asistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı

2

3 il

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

10 ay

Post Doctorat Fellow

Yunanıstan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Xronik ürək çatmazlıgının inkişafında iltihab mediatorlarının rolu və yeni müalicə stra-tegiyası

 

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2009, N5. Səh. 34-36

2

Plazma B-tip natriumuretik peptid arterial hipertenziya fonunda inkişaf etmiş sol mədəcik disfunksiyasının markeri kimi

 

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri 2009, N6. Səh. 74-76

3

Arterial hipertenziya fonunda yaranmış xronik ürək çatmazlıgının angiotenzin II reseptoru antagonisti və aldosteron reseptoru antaqo-nisti ilə kombinə olunmuş müalicəsinin effektivliyi

 

Metabolizm jurnalı 2010, N2  Səh. 16-20

4

Xronik ürək çatışmazlığı olan xəstələrdə karvedilolun arterial təzyiqin variabilliyinə və neyrohormonal aktivliyə təsiri

 

Azərbaycan tibb jurnalı 2014,N2. Səh 50-52