Dosent Könül Məmmədyarova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Könül Məmmədyarova Fəxrəddin qızı

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Ümumi terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1997

Terapevt

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov 23

2

1997-1998

İnterna

5saylı şəhər klinik xəs-təxanası

Bakı şəhəri

3

01.09.2001-30.12.2001

Anesteziologiya və reanimatolo-giya tsikli üzrə ümumi təkmil-ləşmə

Əziz Əliyev adına Azər-baycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

02.07.2011-12.04.2005

Növbətçi həkim

1 saylı şəhər klinik xəstəxa-nasında Kardiologiya şöbəsi

Bakı şəhəri

2

14.04.2005-16.04.2006

Baş laborant

Azərbaycan Tibb İnstitutu II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

3

16.04.2006-00.00.2015

Assistent

Azərbaycan Tibb İnstitutu II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

4

00.00.2015

Dosent

Azərbaycan Tibb İnstitutu Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.09.2001-30.12.2001

Anesteziologiya və reanimatologiya tsikli üzrə ümumi təkmilləşmə

Əziz Əliyev adına Azər-baycan Dövlət Həkimləri təkmilləşdirmə İnstitutu

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsi üçün Ömür, özəl klinika-sında hazırlanmış fitokompleksin toksikliyinin təyini.

Piriyeva C.Ə.

Sağlamlıq jurnalı

2

Endotoksikoz və onun inkişaf me-xanizmi haqqında

Qarayev Q.Ş.,Nəzərəliyeva İ.İ., İsmayılova Y.B.,Qarayeva S.Q., Kərimova R.Ə., Quliyev N.O.

Sağlamlıq jurnalı

3

Metabol, fitokompleksinin qanda in-toksikasiya markerlərinin miqdarına təsirinin öyrənilməsinin nəticələri

Quliyeva S.V.,Qarayeva S.Q., Hüseynova G.A.

Sağlamlıq jurnalı

4

Ateroskleroz və onun patogenezinin bəzi məqamları

Qarayev Q.S.,Əliyev S.C.

Sağlamlıq jurnalı

5

Qaraciyər və öd yolları xəstəliklərinin müalicəsi üçün Metabol fitokom-pleksinin sitogenetik tiksikliyinin Öyrənilməsinin nəticələri

Xəlilov V.H., Hüseynova G.A., Mikayılova N.X.

Sağlamlıq jurnalı

Cəmi: 8