Assistent Lamiyə Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Lamiyə Quliyeva Rasim qızı

2

İxtisas

Həkim

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tədris Terapevtik Klinika, Ümumi terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1989-1995

Həkim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Azərbaycan

2

1995-1996

Funksional diaqnostika

C.Abdullayev adına Elmi - Tədqiqat Kardiologiya ins-titutu

Bakı, Azərbaycan

3

2004-2007

Aspirant

ATU, II Daxili xəst. kafedrası

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2004

Həkim-funksionalist

DİAMED özəl klinika

Bakı, Azərbaycan

2

2007-hal hazıra dək

Assistant

II Daxili xəstəliklər kafed-rası

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

05.03.2011-05.04.2011

Təhsilin əsasları, Müasir pedaqoqika və psixologiya

ARTN, Azərbaycan müəllimlər institutu

2

Oktyabr 2017

Kliniki gerontologiya, yaşlı adamlarda daxili xəstəliklərin müayinə və müalicə tədbirləri, qocalıq və uzunömürlülük problemlərin həlli

Ukrayna, D.F.Çebotarev adına Milli Tibb Elmləri akademiyasının Gerontologiya institutu

9

13-15 Noyabr 2017

Beynəlxalq qocalma məktəbinin satellit mərkəzi,

BMT- Malta. Heriatriya və herontologiya üzrə

Beynəlxalq məktəb

Baki şəhəri

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Методика изучения влияния сопутствующих заболеваний на временную нетрудоспособность при ИБС.

Азизов В.А, Гулиева Л.Р.

Методические рекомендации, Баку 2007

2

Peşə xəstəlikləri

Quliyev R.H.,Əfəndiyev İ., Quliyeva L.R, Əmrahova L.

Bakı 2015

3

Peşə xəstəliklərinin və zəhər-lənmələrinin müalikcəsi

Quliyev R.H.,Quliyeva L.R

Bakı 2015

 

20 elmi məqalə

Quliyeva L.R. və digərləri

Rusiya və Azərbaycan Tibb jurnallarında