Assistent Yasmin Rüstəmova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Yasmin Rüstəmova Kamran q.

2

İxtisas

Kardioloq

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU TCK Kardiologiya və kardiocərrahiyyə şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999 - 2005

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Baki, Azərbaycan

2

2005 - 2006

kardiologiya

Elmi-Tədqiqat Kardiologiya İnstitutut

Baki, Azərbaycan

3

2007 - 2009

Kardiologiya

Rusiya Federasiyası Prezidentin yanında Elmi-Tədris MƏrkəzi

Moskva, Rusiya

4

2012 - 2013

Kardiovaskulyar MRT

Milli Tədqiqat Mərkəzi

Pisa, İtaliya

5

2012

Kardiak KT

Monzino Kardioloji Mərkəzi

Milan, İtaliya

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007 -2014

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

2

2014 - 2016

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

 

3

2008-2009

Assistent-həkim

Mərkəzi Klinika

 

4

2009 – indi

Həkim – kardioloq

Mərkəzi Gömrük Hospitalı

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

01.08.2013 – 28.08.2013

Elisabeth Krankenhaus, Kardiak MRT

Essen, Almaniya

2

17.11.2014 – 19.11.2014

Kardiovaskulyar MRT (SCMR Level I )

Kral Kollec, London, Böyük Britaniya

3

18.03.2015 – 25.03.2015

3D EchoCG İntensiv kursu

Padova, İtaliya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Микроваскулярная стенокардия и ишемический каскад

Рустамова Я.К.,

Азизов В.А

Sağlamlıq  2009 №3, s. 18 -22

2

Стресс-эхокардиография у больных коронарным синдромом Х

Рустамова Я.К.,

Алехин М.Н.,

СальниковД.В.,

СидоренкоБ.А.,

Азизов В.А.

Материалы Российского Национального КонгрессаКардиологов 7-9октября 2008, с. 431

3

Особенности клинической картины у больных без гемодинамически значимого поражения коронарных артерий

Рустамова Я.К,

Azərbaycan Tibb Jurnalı – 2009 № c. 117 -120

4

Динамика эхокардиографических показателей  ремоделирования левого желудочкау больных  острым инфарктом миокарда после успешной первичной ангиопластики в зависимости от состояния коронарного кровотока до вмешательства

 

Г. Иманов,

А. Бахшалиев,

В.Азизов,

Р.Джамилов,

У. Мирзоев,

Я.Рустамова

Журнал «Кардиология» 2011 №7 с. 13-16

5

Роль метода реваскуляризации миокарда в лечении больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST

Г. Иманов, 

Р.Джамилов,

Я.Рустамова

Журнал «Кардиология»  2010 №8  с. 91 - 96

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin Maqnit Rezonans Qrupun rəhbəri

2

Avropa kardiologiya Cəmiyyətinin Kardiovaskulyar Görüntüləmə qrupunun üzvü