Assistent Vəfa Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ata adı

Vəfa Məmmədova Süleyman qızı

2

İxtisas

kardiolog

3

Vəzifə

assistent                                                                

4

Şöbə

Geriatriya

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994 - 1998 il

Müalicə-profilaktika

1-ci Daşkənd Dövlət Tibb Universiteti 

Özbəkistan Respublikası Daşkənd şəhərı

2

1998 - 2001il

Müalicə-profilaktika

ATU

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri

3

1998 - 2001il

aspirantura

ATU, II Daxilli xəstəliklər kafedrası

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri

  

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2001-2002 il

Həkim-intern

Elmi Tədgigat Kardiologiya  İnstitutu

Baki şəhəri

2

2002-2013 il

Həkim-terapevt

Müharibə Əlilləri üçün Müalicə pansionatı

Baki şəhəri

3

2012- hal hazirki müddata qədər

assistent

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Baki şəhəri

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Исследование свободных радикалов крови и ее компонентов у больных ИБС в условиях высокогорья северо-западных районов Азербайджана

 

В.А. Азизов

В.С. Мамедова

А.К. Алекперова

ATU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları, s.227

2

Связь неалкогольной жировой болезни печени с артериальной гипертензией

Азизов В.А.

Алекперова А.К.

Рагимова  А.С.

Maмедова В.С.

Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2013-сü il,N12,s.12

3

Sümük şişlərinin rastgəlmə tezliyi və müasir diqnostika üsulları

Əzizov V.Ə.

SadıqovaT.A.

Ələkbərova A.K.

Rəhimova A.S.

Məmmədova V.S.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015-ci il, N2,s.53-57

4

Распространённость факторов риска ишемической болезни сердца среди населения северо-западных районов Азербайджана.

Məmmədova V.S.

Azərbaycan Təbabətinin Müasir Nailiyyətləri 2009. № 2. Səh. 117-120.

5

Макро и микроэлементозы у больных с ишемической болезнью сердца в условиях высокогорья северо-западных районов Азербайджана.

Əzizov V.Ə.

Məmmədova V.S. 

Медицинский журнал Узбекистана. 2009. № Стр. 52-55.