Assistent Rufanə Hüseynzadə

Qısaməlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Rufanə Hüseynzadə Rufulla qızı

2

İxtisas

kardioloq

3

Vəzifə

assistent                                     

4

Şöbə

I terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2005 il

Müalicə-profilaktika

ATU

Azərbaycan Respublikası Bakı şəhəri

İş təcrübəsi haqqında

İşləməmüddəti

Vəzifəsi

Müəssisəninadı

Müəssisəninünvanı

1

2005-2006

Həkim-interna

ET Kardiologiya institutu

Baki şəhəri

2

2006-2012 il

Başlaborant

ET Kardiologiya institutu

Bakı şəhəri

3

2012- 2016il

Elmiişçi

ET Kardiologiya institutu

Bakı şəhəri

4

2016-hal hazırki müddətə qədər

Böyükelmiişçi

ET Kardiologiyainstitutu

           Bakı şəhəri

5

2012-hal hazırki müddətə qədər

Assistent

ATU,Daxili xəstəliklər II kafedrası

          Bakı şəhəri

               

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təliminadı

Təliminkeçirildiyiünvan

1

2013 il

İstanbul Acıbadəm xəstəxanası Angioqrafiya laboratoriyas ıixtisasartırma  kursu

Türkiyə. İstanbul

2

2016 il

İstanbul Medipol Universiteti Meqa xəstəxanası  Exokardioqrafiya laboratoriyası ixtisasartırma kursu

            Türkiyə.İstanbul

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Влияние L-аргинина на феномен ишемического прекондиционирования у больных стабильной стенокардией напряжения

Hüseynzadə R.R. və həmmüəlliflər

Украинский журнал гематологии и трансфузиологии 2012 №4 (15) стр  76-79

2

Оценка зависимости концентрации эндотелия-1 и магния в крови от степени тяжести ишемической болезни сердца.

Hüseynzadə R.R. və həmmüəlliflər

Казанский мед. Журнал 2016.№4; Том XCVII Cтр.492-496.

 

3

Применение препаратов магния в комплексной терапии ишемической болезни сердца

Hüseynzadə R.R. və həmmüəlliflər

Azərbaycan əczaçılıq və farmakoterapiya jurnalı 2016 №2 səh 24-27

4

Вазорегулирующая функция эндотелия и эндотелина-1 у больных стабильной стенокардией напряжения.

Hüseynzadə R.R. və həmmüəlliflər

Журнал научных публикаций Аспирантов и Докторантов. Февраль 2016.№2 стр 58-61.Россия .Курск

5

Оценка связи уровня мозгового пептида при стабильной стенокардии с желудочковыми аритмиями и ишемией миокарда.

Hüseynzadə R.R. və həmmüəlliflər

Рос.нац. конгресс кардиологов. Инновации ипрогресс в кардиолгии.Матер.конг.2014стр41

 

Üzvolduğuqurumlarhaqqındaqısaməlumat

Qurumunadı

1

YAP

2

Azərbaycan Kardioloqlar Cəmiyyəti

3

Avropa Kardioloqlar Cəmiyyəti