Assistent Fərəh İbadova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Fərəh İbadova Əsəd

2

İxtisas

Terapevt

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

Terapevt

Azərbaycan Tibb Universiteti

Səməd Vurqun 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

 

Terapevt

Tədris Terapevtik Klinika

Mərdanov qardasları

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

2ci tip şəkərli diabeti olan xəstə-lərdə rozuvastatinlə monoterapiya-nın dislipidemiyanın korreksiyasın-da rolu

 

 

2

Şəkərli diabetin müalicəsində sta-tinlərin tətbiqinə müasir baxış

V.Ə.Əzizov, F.Ə.İbadova,

G.Ş. Şirəliyeva,

V.A. Mirzazədə

Metobalizm Jurnalı  Cild12 Yanvar- Mart 2015 Nömrə 1

3

2-ci tip tip şəkərli diabeti olan kişilərin klinik-metobalik statusu

V.Ə.Əzizov, F.Ə.İbadova. V.A. Mirzazədə

Tibb Jurnalı 2016 1

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan diobetoloqlar cəmiyyəti