Assistent Günay Şirəliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Baş laborant Günay Şirəliyeva Şirəli qızı

2

İxtisas

Həkim-kordioloq

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-2001

Həkim-kardioloq

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Nəsimi ray. S.Vurğun 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2014-dən

Baş laborant

ATU Tədris-Terapevtik Klinika

Bakı,Mərdanov qardaşları 100

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

2. Tip Şəkərli Diabeti olan Xəs-tələrdə Dislipidemiyanın Korrek-siyasında Fibratların Roluna Müa-sir Baxış

Əzizov V.Ə., İbrahimova Ş.S,

Qurbanova X.İ, Şirəliyeva G.Ş,

İbadova F.Ə.

Sağlamlıq, No 4, Bakı-2015

2

Diabetik dislipidemiyanın müali-cəsində statinlərin rolu

Şirəliyeva G.Ş, Əzizov V.Ə,

İbrahimova Ş.S, Hüseynova N.İ.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, No1, Bakı-2016

3

Şəkərli diabetin müalicəsində statinlərin tətbiqinə müasir baxış

V.Ə.Əzizov, F.Ə.İbadov,

G.Ş.Şirəliyeva, V.A.Mirzəzadə

Metabolizm jurnalı, No1, Bakı-2015

4

Сравнительный анализ влияния препаратов фенофибрата Трайкор (Tricor) и Липидекс СР (Lipedks SR) на результаты комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа

Ширалиева Г.Ш, Азизов В.А,

Мирзазаде В.А, Ибрагимова Ш.С.

Медицинские Новости, Но2, Баку-2016

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Diabetoloqlar Cəmiyyəti