Assistent Kazımlı A.V.

Qısa məlumat

1

Ad , soyad, ataadı

Kazımlı A.V.

2

İxtisas

Terapevt -kardioloq

3

Vəzifə

Baş laborant, tibb üzrə fəlsəfə doktoru                

4

Şöbə

Heriatriya

 

 Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2001-2003

Müalicə-profilaktika

ATU

Azərbaycan Respublikası, Bakı

2

2003-2007

Müalicə-profilaktika

İ.P. Pavlov adına Sankt-Peterburq Dövlət Tibb Universiteti

Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq

  

              İş təcrübəsi  haqqında

İşləməmüddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2010

Həkim-ordinator

İ.P.Pavlov adına Sankt-Peterburq Dövlət Tibb universiteti, terapiya ixtisası

Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq

2

2010-2013

Aspirant

Almazov adına Rusiya Federal Endokrinoloqiya, Kardioloqiya və Qan Mərkəzi

Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq

3

2013-2014

Elmi işçi,

həkim-kardioloq

Almazov adına Rusiya Federal Endokrinoloqiya, Kardioloqiya və Qan Mərkəzi

Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq

 

2014-2015

Terapevt-kardioloq

ATU Tədris Terapevtik Klinika

Mardanov Qardaşları 100, Bakı, Azərbaycan

5

2016-

Baş laborant

ATU, Daxili xəstəliklər II kafedrası

Mardanov Qardaşları 100, Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

    28.02-11.03.05.2011

 

Good Clinical Practice Seminar (ICH GCP)

Almazov adına Rusiya Federal Endokrinoloqiya, Kardioloqiya və Qan Mərkəzi

 (Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq şəhəri)

2

21.02.-22.03.2012

Tənəffüsün kliniki fizioloqiyası

İ.P.Pavlov adına Sankt-Peterburq Dövlət Tibb universiteti

(Rusiya Federasiyası, Sankt-Peterburq şəhəri)

3

23.05.2012-30.05.2012

Pulmonar hipertenziyanın diaqnostika və müəlicəsi

Avropa Saglamliq Mərkəzi (Polşa, Otvock şəhəri)

4

01.07.2015-22.07.2015

Klinik kardiologiya

Sakarya Tibb Universiteti Tədris və Tədqiqat Xəstəxanası

   

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Значение двухмерной эхокардиографии в оценке степени тяжести больных  с легочной гипертензией

А.В. Казымлы,

А.В. Рыжков,

М.А. Симакова,

А.В. Козленок,

А.В. Наймушин,

О.М. Моисеева 

Кардиология.  2016. Т.56. №1. С. 25-30.

2

Легочная гипертензия при артериите Такаясу

Н.С. Гончарова,

А.В. Казымлы,

А.В. Наймушин,

М.В. Самохвалова

М.В. Ремейките,

А.В. Пахомов,

А.В. Рыжков,

О.М. Моисеева

Кардиология. 2015.Т.55. №12. С. 116-120

3

The importance of cardiopulmonary exercise testing and six- minute walk test in noninvasive monitoring of patients with pulmonary hypertension

A. Kazimli,

N.Goncharova,

A. Naymushin,

A. Beresina,

O. Moiseeva

European Journal of Heart Failure. 2014. Vol. 16, Suppl. 2

4

Кардиопульмональное тестирование как метод оценки степени тяжести состояния больных с прекапиллярной легочной гипертензией

А.В.Казымлы,

А.В. Березина,

А.В. Рыжков,

А.В. Козленок,

О.М. Моисеева

Кардиология. 2014. Т.54. №12. С. 22-28.

5

Клиническое значение оценки индекса растяжимости легочной артерии у пациентов с легочной артериальной гипертензией

 

А.В. Казымлы,

А.В. Рыжков,

Н.С. Гончарова,

А.В. Березина,

А.В. Наймушин,

О.М. Моисеева

Артериальная   гипертензия. 2013. Т. 19. №2.  С. 132-138.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun  adı

1

Rusiya Kardioloqlar Cəmiyyıtinin (RKC) (2013)

2

Avropa Kardioloqlar Cəmiyyətinin (AKC) (2013)