Bas laborant Samirə Hacıyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Samirə Hacıyeva Zakir

2

İxtisas

Kordioloq

3

Vəzifə

Bas laborant

4

Şöbə

Terapiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2003-2010

Kardioloq

Azərbaycan Tibb Unverisiteti

AZ1022 Bakı Nəsimi ray. S.Vurgun 167

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2 il

Baş lobarant

Tədris Terapevtik Klinika

 

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Koronar damarlara stent qoyulmuş xəs-tələrdə restenozun inkişafinda Helicobacter pylori-nin rolu

Əzizov.V.Ə, Hacıyeva S.Z,

Əfəndiyeva L.Q, Məmmədli S.M

 

2

HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYASİ KAR-DİOVASKULYAR VƏ SEREBROVASKULYAR PATOLOGİYALARİN RİSK AMİLİDİRMİ

Əzizov V.Ə, S.Haciyeva

2016