Tədris proqramı

“Təsdiq edirəm”

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

_________________  prof. V.Ə.Əzizov

                                        02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində IV kurs üzrə                                                   Daxili xəstəliklər fənnindən mühazirə cədvəli

Qrup

Bölmə

Tarix

Vaxt

Mövzu

Müəllim

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

19.02

19.02

20.02

1030

1030

1030

 

Pnevmoniyalar

X.Qurbanova (TTK)

N.Hüseynova (TTK)

X.Qurbanova (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

26.02

26.02

27.02

1030

1030

1030

Xron.bronxit.

Bronxial astma

Ş.İbrahimova (TTK)

A.Nuriyev (TTK)

Ş.İbrahimova (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

05.03

05.03

06.03

1030

1030

1030

Revm. qızdırma.

İnfeksion endokardit

L.Əfəndiyeva (TTK)

A.Nuriyev (TTK)

L.Əfəndiyeva (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

12.03

12.03

13.03

1030

1030

1030

Qazanılmış ürək qüsurları

X.Qurbanova (TTK)

N.Hüseynova (TTK)

X.Qurbanova (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

19.03

19.03

27.03

1030

1030

1030

ÜİX:stenokardiya,miokard infarktı

V.Əzizov (TTK)

L.Əfəndiyeva (TTK)

V.Əzizov (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

02.04

02,04

03.04

1030

1030

1030

Hipertoniya xəstəliyi

V.Əzizov (TTK)

S.Məmmədov (TTK)

V.Əzizov (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

09.04

09.04

10.04

1030

1030

1030

Xroniki ürək çatışmazlığı

V.Əzizov (TTK)

X.Qurbanova  (TTK)

V.Əzizov (TTK)

1.

2.

 3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

16.04

16.04

17.04

1030

1030

1030

Mədə və 12 b.b. xora xəstəliyi

R.Quliyev (TTK)

A.Ələkbərova (TTK)

Ş.İbrahimova (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

23.04

23.04

24.04

1030

1030

1030

 

Xroniki hepatitlər

K.Məmmədyarova (TTK)

A.Ələkbərova (TTK)

K.Məmmədyarova (TTK)

1.

2.

3.

44a-46a

46b-47c

239a,b

az

az

az

30.04

30.04

01.05

1030

1030

1030

Kəskin və xroniki

qlomerulonefrit

N.Hüseynova (TTK)

A.Ələkbərova (TTK)

A.Nuriyev (TTK)

 

 

              “Təsdiq edirəm”

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

_________________  prof. V.Ə.Əzizov

                                         02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində V kurs üzrə                                                                            Daxili xəstəliklər fənnindən mühazirə cədvəli

Qruplar

Bölmə

Tarix

Vaxt

Mövzu

Müəllim

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

16.02

19.02

16.02

16.02

19.02

16.02

19.02

21.02

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Qara ciyər sirrozu

 

M. Əsgərov (5 saylı)     

K.Məmmədyarova (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M. Ağayev (5 saylı)

Ş.İbrahimova (TTK)

K.Məmmədyarova (TTK)

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

23.02

26.02

23.02

23.02

26.02

23.02

26.02

28.02

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Oynaq

sindromu

M. Əsgərov (5 saylı)

N.Hüseynova (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M. Ağayev (5 saylı)   

A. Nuriyev (TTK)         

A.Ələkbərova (TTK)      

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

02.03

05.03

02.03

02.03

05.03

02.03

05.03

07.03

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Xroniki pielonefrit. Böyrək amiloidozu

M. Əsgərov (5 saylı) K.Məmmədyarova (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M. Ağayev (5 saylı)

A.Ələkbərova (TTK)

N.Hüseynova (TTK)

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

09.03

12.0309.03

09.03

12.03

09.03

12.03

14.03

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Anemiyalar

M. Əsgərov (5 saylı) X.Qurbanova (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)

L.Əfəndiyeva (TTK) L.Əfəndiyeva (TTK)         

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

16.03

19.03

16.03

16.0319.03

16.03

19.03

28.03

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Leykozlar

M. Əsgərov (5 saylı)     

X.Qurbanova (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)

İ.Əfəndiyev (TTK)         

I.Əfəndiyev (TTK)

                                   

                  

                    “Təsdiq edirəm”

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

_________________  prof. V.Ə.Əzizov

                                        02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində Peşə xəstəliklərindən mühazirə cədvəli

Qrup

Bölmə

Tarix

Vaxt

Mövzu

Müəllim

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

30.03

02.04

30.03

30.03

02.04

30.03

02.04

04.04

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Pnevmokoniozlar

M. Əsgərov (5 saylı)     

İ.Əfəndiyev (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)

R.Quliyev (5 saylı)         

İ.Əfəndiyev (TTK)

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

06.04

09.04

06.04

06.04

09.04

06.04

09.04

11.04

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Qurğuşunla zəhərlənmələr

M. Əsgərov (5 saylı)

I.Əfəndiyev (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)    

R.Quliyev (5 saylı)         

İ.Əfəndiyev (TTK)

1

2

3

4

5

6

7

8

270a-272a

272b-274b

290a,b,c

90a,b,c

95c

74a-75b

76a-78b

79a-81b

az

az

rus

rus

ing

az

az

az

13.0416.04

13.04

13.04

16.04

13.04

16.04

18.04

14.30

14.30

08.30

08.30

08.30

12.45

14.30

12.45

Aromatik karbohidrogenlərlə zəhərlənmələr

M. Əsgərov (5 saylı)

İ.Əfəndiyev (TTK)

S.Muradova (TTK)

Z.Əlixanova (TTK)

T.Sadıqova (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)     

R.Quliyev (5 saylı)

İ.Əfəndiyev (TTK)         

 

       

                «Təsdiq edirəm»

  II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

  ________________   prof. V.Ə.Əzizov

                                          02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində VI kurs üzrə                                                                      Daxili xəstəliklər fənnindən mühazirə cədvəli

Qruplar

Bölmə

Tarix

Vaxt

Mövzu

Müəllim

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

21.02

20.02

 

14.20

Ağciyər infiltratları, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

S.Alimetov (TTK)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

28.02

27.02

 

14.20

Kardialgiyalar, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

07.03

06.03

 

14.20

Dispeptik sindrom, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

14.03

13.03

 

14.20

Ödem sindromu, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

28.03

27.03

 

14.20

Hemorragik diatezlər. Vaskulitlər,d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

04.04

03.04

 

14.20

Kəskin və xron. böyrək çatışmazlığı, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

1.

2.

105b,106a,b,107b,109b

301a,b,302b,303b,304a,b,305b

az

az

11.04

10.04

 

14.20

Naməlum mənşəli qızdırma, d/d

Q.İmaməliyev (5 saylı)

L.Əmrahova (5 saylı)

 

 

                     “Təsdiq edirəm”

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

_________________ prof. V.Ə.Əzizov

                                        02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində  IV kurs üzrə                                    Daxili xəstəliklər fənnindən praktik məşğələ cədvəli

Qrup

Bölmə

Tarix

Vaxt

Müəllim

1.

2.

3.

4.

44a

44b

45a

45b

az

az

az

az

03.04-17.04

03.04-17.04

03.04-17.04

03.04-17.04

12.30-16.15

12.30-16.15

12.30-16.15

12.30-16.15

E.İsayev (TTK)

S.Məmmədli (TTK)

S.Məmmədova (TTK)

A.Ələkbərova (TTK)

5.

6.

7.

8.

9.

46a

46b

47a

47b

47c

az

az

az

az

az

04.05-18.05

04.05-18.05

04.05-18.05

04.05-18.05

04.05-18.05

12.30-16.15

12.30-16.15

12.30-16.15

12.30-16.15

12.30-16.15

R.Hüseynzadə (kardiol.) A.Ələkbərova (TTK)

Q.İmaməliyev (5saylı)

A.Rəhimova (TTK)

M.Əskərov (5saylı)

10.

11.

239a

239b

az

az

14.03-04.04

14.03-04.04

12.30-16.15

12.30-16.15

Q.İmaməliyev (5 saylı)

R.Hüseynzadə  (kardiol.)

 

Qeyd: uzadılmış günlər:

I MPF – 03.04.2018 çərşənbə axşamı və 26.04.2018 cümə axşamı

II MPF –16.03.2018 cümə və 16.04.2018 bazar ertəsi

 

 

                “Təsdiq edirəm”

II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

_________________  prof. V.Ə.Əzizov

                                         02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində V kurs üzrə                                            Daxili xəstəliklər fənnindən praktik məşğələ cədvəli

Qrup

Bölmə

Tarix

Vaxt

Müəllim

1.

2.

74a

74b

az

az

30.04-10.05

08.30-12.15

L. Quliyeva  (TTK)

A.Məmmədzadə (TTK)

   3.

4.

5.

75a

75b

76a

az

az

az

 

30.03-12.04

 

08.30-12.15

A.Məmmədzadə (TTK)

K.Məmmədyarova (TTK)

L.Quliyeva (TTK)

6.

7.

8.

76b

77a

77b

az

az

az

 

16.04-26.04

 

08.30-12.15

D.Yusifov (5 saylı)

V.Məmmədova (TTK)

E.Fərəcov (MNX)

9.

10.

11.

12.

78a

78b

79a

79b

az

az

az

az

 

23.02-09.03

 

08.30-12.15

Q.İmaməliyev  (5 saylı)

E.İsayev (TTK)

D.Yusifov (5 saylı)

S.Məmmədli (TTK)

13.

80a

az

16.04-26.04

08.350-12.1

S.Məmmədli (TTK)

 14.

15.

16.

80b

81a

81b

az

az

az

 

11.05-23.05

 

08.30-12.15

 

D.Yusifov (5 saylı)

S.Məmmədli (TTK)

X.Qurbanova (TTK)

17.

90a

rus

26.04-08.05

12.30-16.15

Y.Rüstəmova (TCK)

 18.

90b

rus

11.05-23.05

12.30-16.15

S.Muradova (onkol.)

19.

90c

rus

27.02-13.03

12.30-16.15

A.Ələkbərova (TTK)

 20.

95

ing

07.05-17.05

12.30-16.15

T.Sadıqova (TTK)

21.

22.

23.

270a

270b

271a

az

az

az

 

29.03-10.04

 

08.30-12.15

İ.Əfəndiyev (1 saylı)

S.Alimetov  (5 saylı)

V.Məmmədova (TTK)

24.

25.

26.

271b

272a

272b

az

az

az

 

12.03-29.03

 

08.30-12.15

R.Quliyev (5 saylı)

L.Yusifzadə (TTK)

M.Ağayev (5 saylı)

27.

28.

273a

273b

az

az

13.04-25.04

08.30-12.15

R.Quliyev (5 saylı)

L.Quliyeva (TTK)

 29.

 30.

274a

274b

az

az

25.04-04.05

08.30-12.15

İ.Əfəndəyev (1 saylı)

A.Nuriyev (TTK)

 31.

290a

az

16.02-01.03

12.30-16.15

Y.Rüstəmova (TCK)

 32.

290b

az

30.03-11.04

12.30-16.15

E.Fərəcov (MNX)

 33.

290c

az

26.03-06.04

12.30-16.15

Z.Əlixanova (TTK)

Qeyd: uzadılmış günlər:                                                                                                                      I MPF –  20.02.2018 - çərşənbə axşamı və 12.04.2018 - cümə axşamı     

II MPF – 21.02.2018- çərşənbə və 29.03.2018 - cümə axşamı

                     

                    

                     «Təsdiq edirəm»

      II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

      _________________  prof. V.Ə.Əzizov                                                                                             

                                               02.02.2018

 

2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində VI kurs üzrə                                                  Daxili xəstəliklər fənnindən praktiki məşğələlərin cədvəli

Qruplar

Tarix

Müəllim

 1

105b

22/02-02/03; 19-30/03;12-18/04; 02-04/05

L.Əmrahova (5 saylı)

2

106a

16-23/02; 29/03-06/04; 16-20/04; 03-04/05

X.Qurbanova (TTK)

3

106b

16-22/02; 15/03-04/04; 23-27/04

M.Əskərov (5 saylı)

4

107b

06-16/03; 13-30/04

T.Sadıqova (TTK)

5

109a

06-16/03; 06-23/04

S.Muradova (onkol.)

6

109b

22/02-01/03; 16-30/03;13-24/04

A.Məmmədzadə (TTK)

7

301a

01-09/03; 11-30/04

L.Əfəndiyeva (TTK)

8

301b

01-16/03; 18-30/04

S.Məmmədova (TTK)

9

302b

16/02-01/03; 16-29/03; 30/04-04/05

K.Məmmədyarova (TTK)

10

303b

16-22/02; 02-12/03; 19-29/03; 30/04-04/05

A.Rəhimova (TTK)

11

304a

28/02-02/03; 19/03-06/04;16-24/04

A.Nuriyev (TTK)

12

304b

28/02-19/03; 16-24/04

Z.Əlixanova (TTK)

13

305b

15/03-18/04

N.Hüseynova (TTK)

 

 

                       «Təsdiq edirəm»

      II Daxili xəstəliklər kafedrasının müdiri

      _________________ prof. V.Ə.Əzizov

                                            02.02.2018   

 

                    2017/2018-ci tədris ilinin yaz semestrində VI kurs üzrə

              (seçim fənni – KARDİOLOGİYA) - 30 saat (4 gün 7 saat +2 saat)

Qruplar

Tarix

Müəllim

1

110a

12-15.03

V. Əzizov(TTK)

2

110b

12-15.03

L.Əmrəhova (5 saylı)

3

300a

09-12.04

T.Sadıqova (TTK)

          4

300b

10-13.04

L.Yusifzadə (TTK)

5

302a

17-20.04

V.Əzizov (TTK)

          6

303a

05-09.03

N.Hüseynova (TTK)

7

305a

03-06.04

L.Əfəndiyeva (TTK)

8

120a

09-12.04

Y.Rüstəmova (TCK)

9

120b

16-21.02

S.Muradova (onkol)

10

120c

03-06.04

L. Yusifzadə (TTK)

11

107a

01-04.05

M.Ağayev (5 saylı)

                     

      (seçim fənni – QASTROENTEROLOGİYA) - 30 saat (4 gün 7 saat +2 saat)

N      

Qruplar

Tarix

Müəllim

1

105b

02-05.04

L.Əmrahova (5 saylı)

2

106a

27.04-02.05

L. Yusifzadə (TTK)

3

106b

09- 14.03

S.Məmmədov (5 saylı)

4

107b

28.02-05.03

S.Alimetov (5 saylı)

          5

301a

05-10.04

S.Məmmədov (5 saylı)

6

301b

23-28.02

A.Rəhimova (TTK)

          7

302b

11-16.04

İ.Əfəndiyev (1 saylı)

8

303b

17-20.04

S.Alimetov (5 saylı)

          9

304a

16-21.02

L.Quliyeva (TTK)

10

304b

27-30.03

D.Yusifov (5 saylı)

        11

305b

19-24.04

N.Huseynova (TTK)

                                                         

      (seçim fənni – DİETOLOGİYA) - 30 saat (4 gün 7 saat +2 saat)

N      

Qruplar

Tarix

Müəllim

1

109a

01-04.05

E.Fərəcov (MNX)

2

109b

25-30.04

Ş.İbrahimova (TTK)

 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti                                     “Təsdiq    edirəm”

“DAXILI XƏSTƏLIKLƏR”                                  Kafedra müdiri

fənni üzrə                                                                 prof. Əzizov V.Ə.

IŞÇI TƏDRIS PROQRAMI                                   imza  _________

(Sillabus)                                                                                  10.09.2017 ­­­­­­­­­­­

TƏDRİS İLİ  2017-2018

FƏNNIN KODU:

FƏNNIN NÖVÜ :Məcburi

FƏNNIN TƏDRIS SEMESTRI:VII-VIII,IX,X, XI,XII

KURS -4 KURS                                                                       

FƏNNIN KREDITI:   -6 kredit

FƏNNIN TƏDRIS FORMASI: Əyani

FƏNNIN TƏDRIS DILI:Azərbaycan,Rus, İngilis

FƏNNI TƏDRIS EDƏN MÜƏLLİMLƏR: kafedranın müəllimləri

TƏDRİS YÜKÜ: MÜHAZİRƏ -20 SAAT, KURASİYA 70 SAAT (CƏMİ – 90 SAAT)

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRI:(+994 12) 441 33 18 (180)

PREPEKVIZITLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənlər:daxili xəstəliklərin propedevtikası   

 

KORREKVIZITLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənnlərin tədris olunması zərurəti yoxdur.

 

KURSUN TƏSVIRI:

Daxili xəstəliklər öyrənilməsi bütün ixtisaslardan olan həkimlər hazırlanması üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Bu onunla əlaqədərdir ki, daxili xəstəlikləri öyrənərkən klinikidüşünmənin əsasları,  həkimlik deontologiyasi formalaşır, xəstələrin müayinəsində əməlivərdişlər qazanılır və adekvat müalicə təyin etmək bacarığı yaranır.Tibb universitetində daxili xəstəliklərin tədrisi  ardıcıl olaraq daxili xəstəliklərin propedevtikasi və daxili xəstəliklər kafedrasında aparılır.

 

KURSUN MƏQSƏDI:

IV kurslarda daxili xəstəliklərin öyrənilməsində tədrisin əsas məqsədi xəstəliklərin etiologiyası və patogenezinin daxili orqanların əsas xəstəliklərinin bəzi variantlarının öyrənilməsi haqqında biliklərin əldə edilməsindən ibarətdir.  Terapevtik  xəstələrdə müayinə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi  kliniki düşünmənin (xəstə haqqında məlumatlara əsasən geniş klinik diaqnoz qoymaq bacarığı) differensial diaqnostika metodu, vərdişinə yiyələnmək, daxili orqanların xəstəliklərinin tipik formalarının müalicəsi və profilaktikasının əsas prinsiplərini öyrənmək tədrisin məqsədinə aiddir.

IV  sonra istehsalat təcrübəsinə hazırlaşmaq

      IV kurs müddətində tələbələr stasionar şöbəsində və polikliniklarda müəllimin rəhbərliyi altında müalicə işi yerinə yetirirlər,kafedra müdirinin,professor və dosentlərin xəstələri  baxişinda iştirak edirlər.Bundan başqa muəlllim  tərəfindən xəstələrə baxiş keçirərkən mono- və  politematik araşdirmalar apararkən tələbələr iştirak edirlər.

      Mühazirələr və praktik dərslərdə göstərilən xəstələrin hərtərəfli klinik xüsusiyyətləri müasir əlavə müayinələrin (instrumental,laborator-biokimyəvi,endoskopik,funksional və morfoloji) nəticələrinin hərtərəfli araşdırılması və nümayiş etdirilməsi ilə müşayiət olunur.

    

Müalicə fakultəsinin IV-cü kurs tələbələri üçün Daxili xəstəliklər fənnindən nəzərdə tutulmuş referatların siyahısı.

1.Pnevmoniyaların etiologiyası , patogenezi və təsnifatı.

2.Pnevmoniyaların müxtəlif kliniki formalarının gedişinin xüsusiyyətləri.

3.Pnevmoniyaların diaqnozunun əsaslandırılması.

4.Pnevmoniyaların diaqnozunun müəyyənləşdirilməsində instrumental müayinələrin rolu.

5.Pnevmoniyaların müalicə prinsipləri.

6.Xroniki bronxitin etiologiyası və patogenezi.

7.Xroniki bronxitin təsnifatı və kliniki əlamətləri.

8.Xroniki bronxitin diaqnostik meyarları.

9.Xroniki bronxitin müalicəsi.

10.Xroniki bronxitin qeyri medikamentoz müalicəsi.

11.Bronxial astmanın etiologiya və patogenezi.

12.Bronxial astmanın təsnifatı və kliniki əlamətləri.

13.Bronxial astmanın kliniko-patogenetik variantları.

14.Bronxial astmanın ağırlaşmaları.

15.Bronxial astmanın diaqnostikası.

16.Bronxial astmanın müalicə prinsipləri.

17.İnfeksion endokarditin etiologiyası , patogenezi.

18.İnfeksion endokarditin klinikası.

19.Ahıl və qoca şəxslərdə infeksion endokartidin gediş xüsusiyyətləri.

20.İnfeksion endokarditin diaqnostikası.

21.İnfeksion endokarditin müalicə və profilaktikası.

22.Kəskin revmatik qızdırmanın etiologiyası , patogenezi və təsnifatı.

23.Kəskin revmatik qızdırmanın klinikası və diaqnostik kriteriyaları

24.Kəskin revmatik qızdırmanın müalicəsi və profilaktikası.

25.Mitral stenozun etiologiyası , patogenezi və klinikası.

26.Mitral stenozun diaqnostikası.

27.Mitral çatışmazlığın etiologiyası , patogenezi və klinikası.

28.Mitral çatışmazlığın diaqnostikası.

29.Mitral stenoz və mitral çatışmazlığın müasir müalicə prinsipləri.

30.Aortal qapaqların çatışmazlığının etiologiyası , patogenezi və kliniki əlamətləri.

31.Aortal qapaqların çatışmazlığı zamanı hemodinamik pozğunluqlar və diaqnostik meyarlar.

32.Aortal qapaqların çatışmazlığının müasir müalicə metodları.

33.Aortal stenozun etiologiyası , patogenezi və kliniki əlamətləri.

34.Aortal stenozun müalicə taktikası.

35.Hipertoniya xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi.

36.Hipertoniya xəstəliyinin təsnifatı ( mərhələ , dərəcə , riak stratifikasiyası) və klinik gedişatı.

37.Hipertoniya xəstələyində ürəyin və böyrəklərin zədələnməsi.

38.Hipertoniya xəstəliyində beynin və damarların zədələnməsi.

39.Hipertoniya xəstəliyinin diaqnostikası. Arterial hipertenziyanın sutkalıq monitorinq müayinəsi.

40.Hipertoniya xəstəliyinin qeyri-medikamentoz müalicə prinsipləri.

41.Hipertoniya xəstəliyinin müalicəsində diuretiklərin tətbiqi.

42.Hipertoniya xəstəliyinin müalicəsində b-adrenoblokatorların tətbiqi.

43.Hipertoniya xəstəliynin müalicəsində AÇF inhibitorların və angiotenzin 2 reseptorlarının

blokatorlarının tətbiqi

44.Hipertoniya xəstəliyinin müalicəsinda Kalsium antaqonistlərinin tətbiqi.

45.Hipertoniya xəstəliyinin müalicəsində -adrenoblokatorların və mərkəzi təsirli preparatların tətbiqi.

46.Hipertoniya xəstəliyinin ağırlaşmaları.

47.Ateroskleroz. Laborator göstəricilər.

48.Ürəyin işemik xəstəliyinin risk faktorları və patogenezi.

49.Ürəyin işemik xəstəliyinin təsnifatı.Qəfləti koronar ölüm.

50. Kəskin koronar sindrom.

51.Stenokardiya: təsnifat. Stabil stenokardiyanın funksional sinifləri.

52.Amerika ürək assosiyasiyasının döş qəfəsində ağrıların təsnifatı ( tipik və atipik stenokardiya).Stabil

stnokardiyanın ağrı sindromunun xarakterik xüsusiyyətləri. Stenokardiyanın ekvivalentləri.

53.Qeyri-stabil stenokardiya.

54.Variant ( Prinsmetal) stenokardiyası.

55.Stenokardiyanın instrumental müayinə metodları.

56.Stenokardiya zamanı müalicə taktikası: Cərrahi müalicəyə göstərişlər.

57.Kəskin koronar sindrom.

58.Miokard infarktı: etiologiyası , patogenezi və təsnifatı.

59.Miokard infarktı: klinikası, mərhələləri

60. Miokard infarktı: laborator və instrumental göstərıcıləri.

61. Miokard infarktının ağırlaşmaları.

62. Miokard infarktının müalicəsi: ağrısızlaşdirma.

63. Miokard infarktının müalicəsi: koronar gan devranının bərpası (invaziv və geyrı-ınvaziv)

64. Miokard infarktının ağırlaşmaları

65. Miokardın ağrısız işemiyası

66.Ürək çatışmazlığının etiologiyası və patogenezi.

67.Ürək çatışmazlığının təsnifatı .Kəskin ürək çatışmazlığı.

68.Xroniki ürək çatışmazlığının etiologiyası və təsnifatı.

69.Xroniki ürək çatışmazlığının klinikası və diaqnostikası.

70.Sistolik ürək çatışmazlığının müalicəsi: diuretiklər

71.Sistolik ürək çatışmazlığının müalicəsi: ACF ingibitorları və angiotenzin 2 reseptorlarinin blokatorları.

72. Sistolik ürək çatışmazlığının müalicəsi: b-adrenoblokatorlar.

73. Sistolik ürək çatışmazlığının müalicəsi:ürək glikozidləri.

74. Sistolik ürək çatışmazlığının müalicəsi: aldosteronun antaqonistləri .

75..Diastolik ürək çatışmazlığı : etiologiya , patogenez , diaqnostika və müalicəsi.

76.Xroniki qastritin etiologiyası və patogenezi.

77.Xroniki qastritin təsnifatı və kliniki əlamətləri.

78.Xroniki qastritin diaqnostikasinda Helikobakter pylori aşkarı.

79.Xroniki qastritlərin müalicə prinsipləri.

80.Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin etiologiyası və patogenezi.

81.Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin təsnifatı və kliniki əlamətləri, ağırlaşmaları.

82.Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin diaqnostikası

83.Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin müalicəsi.

84.Seliokiyanın etiologiyası və patogenezi.

85.Seliokiyanın kliniki əlamətləri.

86.Disaxarid çatışmazlığı: klinika və müalicəsi.

87.Malabsorbsiya sindromunun etiologiyası və patogenezi.

88.Malabsorbsiya sindromunun klinikası.

89.Diareyanın etiologiyası və patogenezi.

90.Diareyanın klinikası və müalicəsi.

91.Xroniki hepatitlərin etiologiyası və müasir təsnifatı.

92.Xroniki virus hepatitlərinin epidimiologiyası və patogenezi.

93.Xroniki virus hepatitin kliniki formaları.

94.Xroniki virus hepatitin laborator və instrumental diaqnostikiası.

95.Xroniki virus hepatitin müalicə prinsipləri.

96.Autoimmun hepatitin klinikası , diaqnostikası və müalicəsi.

97.Qaraciyərin alkoqol xəstəlikləri.

98.Kəskin qlomerulonefritin etiologiyası və patogenezi.

99.Kəskin qlomerulonefritin morfoloji təsnifatı.Kəskin nefritik sindrom.

100.Kəskin qlomerulonefritin klinikası. Laborator və instrumental diaqnostikası.

101.Kəskin qlomerulonefritin müalicə taktikası.

102.Tez proqressivləşən qlomerulonefrit: etiologiya , patogenez , klinika və diaqnostika.

103.Tez proqressivləşən qlomerulonefritin müalicə prinsipləri.

104.Xroniki qlomerulonefrit: etiologiyası , patogenezi  və təsnifatı.

105.Xroniki qlomerulonefrit: klinik formaları.

106.Xroniki qlomerulonefrit: laborator və instrumental diaqnostika.

107.Xroniki qlomerulonefrit: müalicə.

108.Kəskin böyrək çatışmazlıçı: təsnifatı, etiologiyası.(prerenal, renal və postrenal)

109.Kəskin böyrək çatışmazlıçı: klinikası, laborator diaqnostikası.

110.Kəskin böyrək çatışmazlıçı: müalicəsi.

   

IV kurs tələbələri üçün Daxili xəstəliklər fənnindən

   praktik vərdişlər.

    Tələbə  bacarmalıdır :

1. Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyasının təhlili bacarığı.

2. Arterial təzyiqin ölçülməsi və nəbzin təyini.

3. Sidiyin ümumi analizinin qiymətləndirilməsi.

4. İnfeksion endokarditdə şübhəli hallarda hemokulturanın təyini üçün  qanın ötürülmə bacarığı.

5. EKQ-nin çəkilmə qaydası.

6. Kəskin koronar sindrom zamanı EKQ meyarları giymətləndirməni.

7. Mədə-bağırsaq traktının müayinəsinə xəstəni hazırlamaq bacarığı.

8. ÜÇ(ürək çatişmazliği) olan xəstələrdə su-duz balansının tənzimləmə bacarığı.

9. Arterial təzyiqin kəskin artması hallarında ilkin yardım bacarığı.

10. Boğulma tutması zamanı tibbi yardım aparma bacarığı.

 

Dəvamiyyətə verilən tələblər:

Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 8% 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatların ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.

QIYMƏTLƏNDIRMƏ:

Fənn üzrə krediti  toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal-imtahana qədər o cümlədən:

10 bal-dərsə davamiyyət

10 bal –sərbəst iş (xəstəlik tarixinin yazılmasıı,xəstəni müayinə etməsi və s.)

20 bal –dərslərdə toplanacaq ballardır.

10 bal-bacarıq

50 bal-imtahanda toplanılacaq.İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir.

Test 50 sualdan ibarətolacaqdır. Hər bir sual bir baldır.Səhv cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarınısilir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir.

“Əla”-91-100

“Çox yaxşı”-81-90

“yaxşı”-71-80

“kafi”-61-70

“Qənaətbəxş”-51-60

“Qeyri-kafi” 51 baldan aşağı

 

SƏRBƏST IŞ:

Sərbəst iş xəstəni müayinə etmək və xəstəlik tarixini yazmaqdan ibarətdir.

IV kursda- xəstəlik tarixində diaqnozun əsaslanması verilir.

Bundan başqa keçiriləcən mövzularını referat şəkilində tərtib edirlər.

Bununla bərabər tələbələrin təcrübi vərdişlərə yiyələnməsi,əlavə müayinə üsullarını qiymətləndirilməyi bacarmaları (EKQ,EXO KQ məlumatları, xarici tənəffüs funksiyası, rentgenoloji müayinə və s.) təşkil olunur.

   Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBIYYAT VƏ MATERIALLAR:

1.Kardiologiya -V.Ə.Əzizov,  2007,319s

2.Pulmonlogiya - V.Ə.Əzizov,L.Q. Əmrahova,  2007-184s

3.Daxilixəstəliklər- M.M.Ağayev, 2010

4.Tənəffüssistemixəstəlikləri -S.NAlimetov, Ş.S.İbrahimova, 2010, 408s

5.Mədə-bağırsaqsistemixəstəlikləri (I hissə) -S. N.Alimetov,X.I.Qurbanova,

Ş. S.Ibrahimova, 2011, 404s

6.Daxilixəstəliklər- V.Ə.Əzizov və başqaları, 2012, 976s

7.Mədə-bağırsaqxəstəlikləri (II hissə) -S.N.Alimetov, S.R.Muradova,

Ş.S.Ibrahimova - 2012,488s

8.Kəskinkoronarsindrom-V.Ə.Əzizovvəbaşqaları-2013,166s

9.Böyrəkxəstəlikəri- S.N,Alimetov, S.R.Muradova, Ş.S.Ibrahimova, 2013,392s.

 

KURS IŞI:

Yoxdur

TƏCRÜBƏ:

IV kursdan sonar istehsalat təcrübəsinə hazırlaşmaqlarıdır.

 Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetinin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti                                       “Təsdiq   edirəm”

“DAXILI XƏSTƏLIKLƏR”                                         Kafedra müdiri

fənni üzrə                                                                          prof. Əzizov V.Ə.

IŞÇI TƏDRIS PROQRAMI                                          imza  _________

(Sillabus)                                                                                10.09.2017 ­­­­­­­­­­­

 

FƏNNIN KODU:

FƏNNIN NÖVÜ :Məcburi

FƏNNIN TƏDRIS SEMESTRI:VII-VIII,IX,X, XI,XII  

KURS – 5  KURS                                                                    

FƏNNIN KREDITI:   - 8

TƏDRİS YÜKÜMÜHAZİRƏ- D.X- 1 SEMESTR 10 SAAT, 2 SEMESTR -10 SAAT,  KURASİYA – 1 SEMESTR 35 SAAT, 2 SEMESTR 35 SAAT, PEŞƏ XƏSTƏLİKLƏRİ  LEKSİYA  6 SAAT,  KURASİYA  24 SAAT

FƏNNIN TƏDRIS FORMASI: Əyani                                     

FƏNNIN TƏDRIS DILI:Azərbaycan, Rus, İngilis

FƏNNI TƏDRIS EDƏN MÜƏLLİMLƏR: kafedranın müəllimləri

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRI:(+994 12) 441 33 18 (180)

 

PREPEKVIZITLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənlər:daxili xəstəliklərin propedevtikası   

KORREKVIZITLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənnlərin tədis olunması zərurəti yoxdur.

KURSUN TƏSVIRI:

Daxili xəstəliklər öyrənilməsi bütün ixtisaslardan olan həkimlər hazırlanması üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Bu onunla əlaqədərdir ki, daxili xəstəlikləri öyrənərkən klinikidüşünmənin əsasları,  həkimlik deontologiyasi formalaşır, xəstələrin müayinəsində əməlivərdişlər qazanılır və adekvat müalicə təyin etmək bacarığı yaranır.Tibb universitetində daxilixəstəliklərin tədrisi  ardıcılolaraq daxili xəstəliklərin propedevtikasi və daxili xəstəliklər kafedrasında aparılır.

 

KURSUN MƏQSƏDI:

IV-V kurslarda daxili xəstəliklərin öyrənilməsində tədrisin əsas məqsədi xəstəliklərin etiologiyası və patogenezinin daxili orqanların əsas xəstəliklərinin bəzi variantlarının öyrənilməsi haqqında biliklərin əldə edilməsindən ibarətdir.  Terapevtik  xəstələrdə müayinə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi  kliniki düşünmənin(xəstə haqqında məlumatlara əsasən geniş klinik diaqnoz qoymaq bacarığı) differensial diaqnostika metodu, vərdişinə yiyələnmək, daxili orqanlarınxəstəliklərinin tipik formalarının müalicəsi və profilaktikasının əsas prinsiplərini öyrənmək tədrisinməqsədinə aiddir.

 V kursdan sonra istehsalat təcrübəsinə hazırlaşmaq

        Mühazirələr və praktik dərslərdə göstərilən xəstələrin hərtərəfli klinik xüsusiyyətləri müasir əlavə müayinələrin (instrumental,laborator-biokimyəvi,endoskopik,funksional və morfoloji) nəticələrinin hərtərəfli araşdırılması və nümayiş etdirilməsi ilə müşayiət olunur.

 

KURSUN NƏTICƏLƏRI:

V kurslarda  tədris zamanı tələbələr  xəstələrin müayinəsində peşəkar həkimlik vərdişinə yiyələnirlər,diaqnostika və differensial diaqnostika taktikasını,tibbi sənədləşmənin  aparılmasını,təxirəsalınmaz təcilli tibbi yardim göstərmək üsulunu öyrənilir.

                 

 

MPF-ninV kURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN "DAXİLİ XƏSTƏLİKLƏR" FƏNNİNDƏN MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNİN MÖVZU PLANI

(2017-2018-ci tədris ili)

Həftə №

PaYIZ SEMESTRİ 

Saatların miqdarı 

1

Xroniki ağciyər ürəyi 

2

2

Plevritlər

2

3

Ürəyin ritm və keçiriciliyinin pozulmaları

2

4

Miokardın xəstəlikləri: miokardit, miokardiodistrofiya, KMP

2

5

Simptomatik hipertenziyalar

2

 

Həftə №

YAZ SEMESTRİ

Saatların miqdarı

1

Qara ciyər sirrozu

2

2

Oynaq sindromu

2

3

Xroniki pielonefrit. Böyrək amiloidozu

2

4

Anemiyalar    

2

5

Xroniki və kəskin leykozlar  

2

6.

Pnevmokoniozlar

2

7.

Qurğuşun və onun birləşmələri ilə intoksikasiya

2

8.

Aromatik karbohidrogenlərlə intoksikasiya

2

 

MPF-nin V kURs TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN "DAXİLİ XƏSTƏLİKLƏR" FƏNNİNDƏN PRAKTİK DƏRSLƏRİNİN MÖVZU PLANI

(2017-2018-ci tədris ili)

Dərs №

PAYIZ semestri (35 saat)                                                           

Saatların miqdarı

1               

Plevritlər

5

  2

Xroniki ağciyər ürəyi

5

  3

Perikarditlər

5

 4

Aritmiya və blokadalar

5

 5

Miokardın xəstəlikləri: miokardit, miokardiodistrofiya

5

 6

Böyüklərdə anadangəlmə ürək qüsürları

5

  7

Simptomatik hipertenziyalar

5

 

I Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün “Daxili xəstəliklər” fənnindən

təqvim –mövzu planı

2018-2019 tədris ilin yaz semestri (35 saat)

 

Dərs

Mövzu

Saat

1

Xroniki piyelonefrit. XBÇ

2

2

Xolesistit, öd yollarının diskineziyası. Xolangit

2

3

Xolelitiaz. Xroniki pankreatit

2

4

Qara ciyərin sirrozu

2

5

Qara ciyərin sirrozu2

2

6

Qeyri-spesifik xoralı kolit. Kron xəstəliyi 

2

7

Fe,B12 defisitli anemiyalar. Hipo-,aplastic anemiyalar

2

8

Hemolitik anemiyalar

2

9

Sistem sklerodermiya .Sistem qırmızı qurdeşənəyi.Düyünlü periarteriit

2

10

Revmatoid artrit

2

11

Deformasiyaedici artroz. Podaqra

2

12

Kəskin və xroniki leykozlar

2

13

Hemorragik diatezlər. Hemofiliya. Villebrand xəstəliyi  

2

14

Idiopatik trombositopenik purpura. Hemorragik vaskulitlər

2

15

Toz bronxiti. Peşə bronxial astması. Istehsalat mühitinin yüksək və alçaq hərarətinin orqanizmə təsiri

2

16

Kesson, dağ xəstəliy. Vibrasiya xəstəliyi 

2

17

Civə və unun qeyri- üzvi birləşmələri, qurğuşun və onun qeyri-üzvi birləşmələri ilə zəhərlənmə

2

18

Pestisidlərlə, aromatik karbohidrogenlərlə intoksikasiya. Xlor və fosfor birləşmələri ilə zəhərlənmə

1

 

 

Müalicə fakultəsinin V kurs tələbələrinin Daxili xəstəliklər fənnindən nəzərdə tutulmüşreferatların siyahısı

 Payız semestri üçün :

1.Plevrit: anlayış və təsnifat.

2. Plevrit: etiologiya , patogenez

3. Plevrit: klinika və obyektiv müayinə.

4.Plevrit: laborator və instrumental müayinələr

5.Plevrit: differensial diaqnostika, agırlaşmaları.

6. Plevrit: müalicə prinsipləri.

7. Xroniki ağciyər ürəyi: anlayış, etiologiya , patogenez

8. Xroniki ağciyər ürəyi: klinika və obyektiv müayinə.

9. Xroniki ağciyər ürəyi: laborator və instrumental müayinələr

10. Xroniki ağciyər ürəyi: müalicə prinsipləri.

11. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası:risk faktorları, patogenez, klinika.

12. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası: laborator və  instrumental müayinələr

13. Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası: müasir müalicə, profilaktika.

14. Perikardit: anlayış, etiologi faktorlar və təsnifat.

15. Quru perikardit: klinika,  diaqnostika və dif. diaqnostika

16. Ekssudativ perikardit:  klinika,  diaqnostika.

17.Ürəyin tamponadası: klinika, Bek üclüyü.

18. Ekssudativ perikardit:  müalicə prinsipləri.

19. Konstriktiv perikardit: etiologiya, klinika.

20. Konstriktiv perikardit: laborator və instrumental müayinələr, müalicə prinsipləri.

21. Aritmiyalar: etiologiya, inkişaf mexanizmi.

22. Aritmiyalar: diaqnostika.

23. Antiaritmik dərmanlar.

24.Sinus taxikardiyası və bradikarsiyasi.

25. Sinus düyününün zəifliyi.

26. Ekstrasistoliya.

27. Paroksizmal taxikardiya.

28. Qulaqcıqların səyirməsi və titrəməsi.

29. Blokadalar.

30. Mədəciklərin səyirməsi və titrəməsi.

31. Mədəciklərin vaxtından əvvəl oyanma sindromları.

32. QT intervalının uzanma sindromu.

33. Elektrokardiostimulyasiya.

34. Kardiomiopatiya: anlayış, təsnifat.

35. Dilatasion kardiomiopatiya: etiologiya , patogenez

36. Dilatasion kardiomiopatiya: klinika,  diaqnostika.

37 Alhoqol kardiomiopatiya.

38. Hipertofik kardiomiopatiya: etiologiya , patogenez

39. Hipertofik kardiomiopatiya: klinika, obyektiv muayinə.

40. Hipertofik kardiomiopatiya: instrumental müayinə.

41. Restriktiv  kardiomiopatiya.

42. Kardiomiopatiyaların müalicəsi.

43. Miokardit: anlayış, etiologiya , patogenez

44. Miokardit: klinika.

45. Miokardit: diaqnostika, müalicə.

46. Mədəciklərarası çəpərin defekti.

47. Fallo qüsurları.

48. Qulaqcıgarası çəpərin defekti.

49. Botal axacağın acıq qalması.

50. Aortanın koarktasiyası.

51. Ağciyər arteriyasının stenozu.

52. Ebşteyn anomaliyası.

53. Aorta kökünün  anadangəlmə stenozu.

54. Renoparenximatoz arterial hipertenziya.

55. Vazorenal arterial hipertenziya.

56. Feoxromositoma.

57. Birincili hiperaldosteronizm, hiper-, hipotireoz.

58. Dərman arterial hipertenziyalar.

59. Alkoqol və arterial hipertenziyalar.

60. Yaşlı şəxslərdə arterial hipertenziya.

 

Müalicə fakültəsinin V-ci kurs tələbələri üçün

Daxili xəstəliklər fənnindən nəzərdə tutulmuş referatların siyahısı.

 

 Yaz semestri üçün : 

1.Pielonefrit: anlayış və təsnifat.

2. Pielonefrit: etiologiya , patogenez

3. Kəskin pielonefrit: klinika.

4. Xroniki pielonefrit: klinika.

5. Pielonefrit: laborator və instrumental müayinələr

6. Pielonefrit:   differensial diaqnostika, agırlaşmaları.

7. Pielonefrit: antibakterial terapiya prinsipləri

8. Pielonefritin profilaktikası.

9. Xroniki böyrək çatışmazlığı: anlayış və təsnifat.

10. Xroniki böyrək çatışmazlığı: patogenez

11. Xroniki böyrək çatışmazlığı: klinika.

12. Xroniki böyrək çatışmazlığı: müalicə prinsipləri.

13. Xroniki daşsız xolesistit: anlayış və təsnifat.

14. Xroniki daşsız xolesistit: klinika.

15. Xroniki daşsız xolesistit: laborator və instrumental müayinələr

16. Xroniki daşsız xolesistit: müalicə prinsipləri.

17. Öd yollarının diskineziyası.

18. Xroniki pankreatıt: anlayış və təsnifat.

19. Xroniki pankreatıt: etiologiya , patogenez

20. Xroniki pankreatıt: klinika, diaqnostika.

21. Xroniki pankreatıt: müalicə prinsipləri.

22. Qaraciyərin sirrozu: anlayış, etiologi faktorlar.

23. Qaraciyərin sirrozu: klinika, diaqnostika.

24. Qaraciyərin sirrozunun ağırlaşmaları.

25. Qaraciyərin sirrozunun müalicəsi və proqnozu (Çayld şkalası)

26. Qeyri-spesifik xoralı kolit: anlayış, ağırlıq dərəcələri.

27. Qeyri-spesifik xoralı kolit: klinika.

28. Qeyri-spesifik xoralı kolit: diaqnostika, diff. qiaqnostika.

29. Qeyri-spesifik xoralı kolit: müalicə prinsipləri.

30. Kron xəstəliyi: anlayış, etiologiya, patogenez.

31. Kron xəstəliyi: klinika.

32. Kron xəstəliyi: laborator və instrumental müayinələr

33. Kron xəstəliyi: diff. qiaqnoz və ağırlaşmaları.

34. Kron xəstəliyi: müalicə prinsipləri.

35. Anemiya: anlayış, eritrositlərin orta həcminə və retikulyasitar indeksə görə təsnifatı.  

36. Dəmir-defisitli anemiya: etiologı amillər, patogenez.

37. Dəmir-defisitli anemiya: klinika.

38. Dəmir-defisitli anemiya:  müalicə prinsipləri.

39. B12- defisitli anemiya: etiologı amillər, patogenez.

40. B12-defisitli anemiya: klinika, müalicə prinsipləri.

41. Fol- defisitli anemiya.

42. Hemolitik anemiya: anlayış, təsnifatı.  

43. Autoimmun hemolitik anemiyalar.

44. Mikrosferositar hemolitik anemiya.

45. Qlukoza-6-fosfatdehidroqenaza çatışmazlığı anemiyası.

46. Oraqvarıhüceyrə anemiyası.

47. Talassemiya:  növləri, patogenez.

48. Talassemiya: klinika, müalicə prinsipləri.

49. Aplastik anemiyalar.

50. Parsial qırmızıhüceyrəli aplaziya

51. Kəskin leykoz: anlayış, təsnifat, etiologı amillər, patogenez.   

52. Kəskin leykoz: klinika, diaqnostika.

53. Kəskin leykoz: müalicə prinsipləri.

54. Xroniki mieloleykoz.  

55. Xroniki limfoleykoz.  

56. Həqiqi polisitemiya.

57. Limfoqranulomatoz: anlayış, təsnifat, etiologı amillər.

58. Limfoqranulomatoz: klinika, diaqnostika, müalicə prinsipləri.

59. Hemorragik diatezlər: anlayış, qanaxma növləri.

60. Trombositipeniyalar.

61. Trombositopatiyalar.

62. Hemofiliya və Villibrand xəstəliyi.

63. Revmatoid artrit: anlayış, diaqnostik kriteriyalar.

64. Revmatoid artrit: klinika.

65. Revmatoid artrit: müalicə prinsipləri.

66. Sistemli Lupus eritematozus: anlayış, diaqnostik kriteriyalar.

67. Sistemli Lupus eritematozus: klinika.

68. Sistemli Lupus eritematozus: müalicə prinsipləri.

69. Antifosfolipid sindrom.

70. Sistemli skleroz: anlayış, növləri, etiologiya.

71. Sistemli skleroz: klinika, diaqnostik kriteriyalar.

72. Sistemli skleroz: müalicə prinsipləri.

73. Dermatomiozit və polimiozit.

74. Osteoartrit: anlayış, risk faktorları.

75. Osteoartrit: klinika, müalicə prinsipləri.

76. Podaqra.

77. Ankilozaedici spondilit.

78. Peşə xəstəlıkləri: anlayış, təsnifat, həkim-əmək ekspertizası.

79. Peşə zərərlər haqqında anlayış və onların icazəverilən miqdarı. İlkin və vaxtaşırı tibbi müayinələrin məqsədi.

80. Pnevmokoniozlar: təsnifat, patogenez.

81. Xroniki toz bronxiti: klinika, iş qabiliyyətinin ekspertizası, müalicə və profilaktikası.

82. Peşə bronxial astması: patogenez, klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika.

83. Berillioz: kəskin və xroniki . Müalicə və profilaktika.

84. Silikoz: patogenez.

85. Silikoz: klinika, diaqnostika, müalicə və profilaktika.

86. Kesson xəstəliyi: patogenez, klinik şəkılı.

87. Civə və onun qeyri-üzvü birləşmələri ilə intoksikasiya.

88. Kənd təsərrüfatında işlədilən pestisidlərlə intoksikasiya.

89. Vibrasiya xəstəliyi: patogenez, təsnifat.

90. Lokal vibrasiya təsirindən vibrasiya xəstəliyi: mərhələləri, diaqnostikası.

91. Qurquşun zəhərlənməsi.

92. Benzol zəhərlənməsi.      

Müalicə  fakültəsinin V kurs tələbələri üçün

Daxili xəstəliklər fənnindən  praktik vərdişlər.

 

Tələbə  bacarmalıdır:

1. Plevral punksiya.

2. Boyun damarlarının pulsasiyasının  qiymətləndirilməsi.

3.  EKQ-də aritmiya və blokadaların aşkah edilməsi.

4. Paroksizmal taxikardiya zamanı vaqus sınaqlarını aparmaq bacarığı.

5. Zimnitski sınağının aparılma qaydası və qiymətləndirilməsi.

6. Mədənin yuyulması.

7. Garın boşluğunun punksiyası.

8. Sifon imalə aparmaq bacarığı.

9. Limfa düyünlərinin palpasiyası.

10. Oynaq dəyişiklərinin fizikal qiymətləndirilməsi.

 

Dəvamiyyətə verilən tələblər:

    Dərsə davamiyyətə görə verilən maksimum bal 10 baldır. Balın miqdarı əsasən: tələbə semestr ərzində fənn üzrə bütün dərslərdə iştirak etdiyi halda ona 10 bal verilir. Semestr ərzində fənnin tədrisinə ayrılan saatların hər buraxılan 8% 1 bal çıxılır. Bütün fənlər üzrə semestr ərzində buraxılmış dərs saatların ümumi sayı normativ sənədlərdə müəyyən olunmuş həddən yuxarı olduğu halda tələbə imtahan sessiyasına buraxılmır və onun haqqında müəyyən qərar qəbul edilir.

QIYMƏTLƏNDIRMƏ:

Fənn üzrə krediti  toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal-imtahana qədər o cümlədən:

10 bal-dərsə davamiyyət

10 bal –sərbəst iş (xəstəlik tarixinin yazılmasıı,xəstəni müayinə etməsi və s.)

20 bal –dərslərdə toplanacaq ballardır.

10 bal-bacarıq

50 bal-imtahanda toplanılacaq.İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir.

Test 50 sualdan ibarətolacaqdır. Hər bir sual bir baldır.Səhv cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarınısilir.

 

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir.

“Əla”-91-100

“Çox yaxşı”-81-90

“yaxşı”-71-80

“kafi”-61-70

“Qənaətbəxş”-51-60

“Qeyri-kafi” 51 baldan aşağı

 

SƏRBƏST IŞ:

Sərbəst iş xəstəni müayinə etmək və xəstəlik tarixini yazmaqdan ibarətdir.

V kursda- xəstəlik tarixində diaqnozun differensial əsaslanması verilir.

Bundan başqa keçiriləcən mövzularını referat şəkilində tərtib edirlər.

Bununla bərabər tələbələrin təcrübi vərdişlərə yiyələnməsi,əlavə müayinə üsullarını qiymətləndirilməyi bacarmaları (EKQ,EXO KQ məlumatları, xarici tənəffüs funksiyası, rentgenoloji müayinə və s.) təşkil olunur.

   Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBIYYAT VƏ MATERIALLAR:

1.Kardiologiya -V.Ə.Əzizov,  2007,319s

2.Pulmonlogiya - V.Ə.Əzizov,L.Q. Əmrahova,  2007-184s

3.Daxilixəstəliklər- M.M.Ağayev, 2010

4.Tənəffüssistemixəstəlikləri -S.NAlimetov, Ş.S.İbrahimova, 2010, 408s

5.Mədə-bağırsaqsistemixəstəlikləri (I hissə) -S. N.Alimetov,X.I.Qurbanova,

Ş. S.Ibrahimova, 2011, 404s

6.Daxilixəstəliklər- V.Ə.Əzizov və başqaları, 2012, 976s

7.Mədə-bağırsaqxəstəlikləri (II hissə) -S.N.Alimetov, S.R.Muradova,

Ş.S.Ibrahimova - 2012,488s

8.Kəskinkoronarsindrom-V.Ə.Əzizovvəbaşqaları-2013,166s

9.Böyrəkxəstəlikəri- S.N,Alimetov, S.R.Muradova, Ş.S.Ibrahimova, 2013,392s.

 

KURS IŞI:

Yoxdur

TƏCRÜBƏ:

V kursdan sonar istehsalat təcrübəsinə hazırlaşmaqlarıdır.

 Davranış qaydalarının pozulması. Tələbə Universitetinin daxili nizam-intizam qaydalarını pozduqda Əsasnamədə nəzərdə tutulan qaydada tədbir görülür.

 

 

Azərbaycan Tibb Universiteti                                       “Təsdiq   edirəm”

“DAXILI XƏSTƏLIKLƏR”                                       Kafedra müdiri

fənni üzrə                                                                      prof. Əzizov V.Ə.

IŞÇI TƏDRIS PROQRAMI                                        imza  _________

(Sillabus)                                                                         10.09.2017 ­­­­­­­­­­­

 

FƏNNIN KODU:

FƏNNIN NÖVÜ :Məcburi

FƏNNIN TƏDRIS SEMESTRI:VII-VIII,IX,X, XI,XII

KURS – VI KURS                                                                      

FƏNNIN KREDITI:   - 12 KREDIT, 4 KREDİT (seçim fənni)

FƏNNIN TƏDRIS FORMASI: Əyani

FƏNNIN TƏDRIS DILI:Azərbaycan, Rus, İngilis

FƏNNI TƏDRIS EDƏN MÜƏLLİMLƏR: kafedranın müəllimləri

TƏDRİS YÜKÜ: MÜHAZİRƏ 14 SAAT, KURASİYA 161 SAAT, SEÇİM FƏNNİ – 60 SAAT (CƏMİ 235 SAAT)

KAFEDRANIN ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRI: (+994 12) 441 33 18 (180)

ADI, ATASININ ADI, SOYADİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ- dosent Ələkbərova A.K.

E-mail – azal-doctor@mail.ru

 

 

PREPEKVIZITLƏR:

Fənnin tədrisi üçün öncədən tədrisi zəruri olan fənlər:daxili xəstəliklərin propedevtikası   

KORREKVIZITLƏR:

Bu fənnin tədrisi ilə eyni vaxtda başqa fənnlərin tədis olunması zərurəti yoxdur.

 

KURSUN TƏSVIRI:

Daxili xəstəliklər öyrənilməsi bütün ixtisaslardan olan həkimlər hazırlanması üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edir. Bu onunla əlaqədərdir ki, daxili xəstəlikləri öyrənərkən klinikidüşünmənin əsasları,  həkimlik deontologiyasi formalaşır, xəstələrin müayinəsində əməlivərdişlər qazanılır və adekvat müalicə təyin etmək bacarığı yaranır.Tibb universitetində daxilixəstəliklərin tədrisi  ardıcılolaraq daxili xəstəliklərin propedevtikasi və daxili xəstəliklər kafedrasında aparılır.

 

KURSUN MƏQSƏDI:

    VI kurslarda daxili  xəstəliklər kafedrasında terapevtik  xəstələrdə müayinə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi və möhkəmləndirilməsi  kliniki düşünmənin (xəstə haqqında məlumatlara əsasən geniş klinik diaqnoz qoymaq bacarığı) differensial diaqnostika metodu, vərdişinə yiyələnmək, daxili orqanların xəstəliklərinin tipik formalarının müalicəsi və profilaktikasının əsas prinsiplərini öyrənmək tədrisinməqsədinə aiddir.

      Subordinatura (VI kurs) müddətində tələbələr stasionar şöbəsində və polikliniklarda müəllimin rəhbərliyi altında müalicə işi yerinə yetirirlər, kafedra müdirinin, professor və dosentlərin xəstələri  baxişinda iştirak edirlər. Bundan başqa muəlllim  tərəfindən xəstələrə baxiş keçirərkən mono- və  politematik araşdirmalar apararkən tələbələr iştirak edirlər.

      Mühazirələr və praktik dərslərdə göstərilən xəstələrin hərtərəfli klinik xüsusiyyətləri müasir əlavə müayinələrin (instrumental, laborator-biokimyəvi, endoskopik, funksional və morfoloji) nəticələrinin hərtərəfli araşdırılması və nümayiş etdirilməsi ilə müşayiət olunur.

 

KURSUN NƏTICƏLƏRI:

      VI kurslarda  tədris zamanı tələbələr  xəstələrin müayinəsində peşəkar həkimlik vərdişinə yiyələnirlər, diaqnostika və differensial diaqnostika taktikasını, tibbi sənədləşmənin  aparılmasını, təxirəsalınmaz təcilli tibbi yardim göstərmək üsulunu öyrənilir.VI kursda təmiz differensial diaqnostika aspekti öyrənilir.

  

1.

Ağciyər infiltratını dif.diaqnostikası

2

2.

Kardialgiyaların dif.diaqnostikası

2

3.

Dispeptik sindromun dif.diaqnostikası

2

4.

Ödem sindromunun dif.diaqnostikası

2

5.

Hemorragik diatezlər. Vaskulitlər, dif.diaqnostika

2

6.

Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı dif.diaqnostikası

2

7.

Naməlum mənşəli qızdırmanın dif. diaqnostikası

2

 

Müalicə  fakültəsinin VI kurs tələbələri üçün

Daxili xəstəliklər fənnindən  praktik vərdişlər.

Tələbə  bacarmalıdır:

1. Nazoqastral zondun yeridilməsi

2. Rivalt sınağının aparılması

3. Saturasiyanın təyini (pulsoksimetriya)

4.  Perikardiosentez

5. Valsalva sınağının aparılması

6. Gizli odemlərin təyini

7. Qanaxma müddətinin təyini (Dyuke üsulu)

8. Sidik kisəsinin katetrizasiyası

9. Nəcisdə gizli qanaxmanın təyini (Qreqersen sınağı)

10. Osler düyünlərinin təyini

 

Müalicə fakultəsinin VI-cı kurs tələbələri üçün

Daxili xəstəliklər fənnindən nəzərdə tutulmuş referatların siyahısı.

1.Pnevmoniyaların  müxtəlif  kliniki  formalarının  gedişinin  xüsusiyyətləri.

2.Pnevmoniyaların  diaqnozunun  müəyyənləşdirilməsində  instrumental  müayinələrin rolu.

3 Pnevmoniyaların   törədicidən  asılı  olaraq  müalicə  prinsipləri.

4. Ağciyər qanaxması.

5..AXOX : təsnifatı , patogenezi.

6. AXOX: instrumental və laborator müayinələrin rolu.

7. AXOX: müalicəsi

8. Bronxial astmanın ağırlıq dərəcələri.

9. Bronxial astmanın müalicə prinsipləri

10. Xroniki ağciyər ürəyi: laborator və instrumental müayinələr

11. Xroniki ağciyər ürəyi: müalicə prinsipləri.

12. Sistolik küylərin diff. diaqnostikası.

13. Diastolik küylərin diff. diaqnostikası.

14. Perikarditlər.  Diaqnostika, müalicə.

15. Kardiomiopatiyalar. Təsnifat, diaqnostika, müalicə prinsipləri.

16. Kardiomiopatiyaların nadir rast gələn formaları.

17. Miokardit. Diaqnostika, müalicə.

18. Kəskin ürək  çatışmazlığının klinikası və diaqnostikası.

19. Xroniki ürək çatışmazlığı. Təsnifat. Klinika

20. Xroniki ürək çatışmazlığı. Diaqnostika.

21. Xroniki ürək çatışmazlığı. Müalicə.

22. Kəskin koronar sindrom.

23. Stenokardiya. Təsnifat, diaqnostika.

24. Stenokardiyanın müalicə taktikası. Cərrahi müalicəyə göstərişlər.

25. Miokard infarktı. Diaqnostika.

26. Miokard infarktı. Müalicə prinsipləri.

27. Ürək nahiyyəsində qeyrikoronarogen ağrılar.

28. Aritmiyalar. Diaqnostika.

29. Antiaritmik dərmanların təsnifatı.

30. Arterial hipertenziyanın diff. diaqnostikası.

31. Essensial hipertoniyanın diaqnostikası.

32. Essensial hipertoniyanın müalicəsi.

33. Dispeptik sindrom.

34. Xroniki qastrit. Diaqnostika, müalicə.

35. Mədə və onikibarmaq bağırsağın xora xəstəliyinin diaqnostikası və müalicəsi.

36. Seliokiya.

37. Xroniki pankreatıt. Klinika, diaqnostika, müalicə.

38. Bilirubin mübadiləsi. Sarılığlarin növləri.

39. Qaraciyər xəstəliklərinin təsnifatı.

40. Hepatitlər.

41. Qaraciyər sirrozu.

42. Sidik analizinin təhlili.

43. Xroniki pielonefrit. Diaqnostika, müalicə.

44. Qlomerulonefrit.   Diaqnostika, müalicə.

45. Xroniki böyrək xəstəliyi.Təsnifat. Müalicə prinsipləri.

46. Osteoartrit.  Diaqnostika, müalicə.

47. Revmatoid artrit. Klinika. Yeni diaqnostik kriteryalar.

48. Ankilozlaşdiran spondilitlər.

49. Mikrokristallik artropatiyalar.

50. Lupus eritematozis.  Diaqnostik kriteryalar.

51. Dermatomiozit. Diaqnostik kriteryalar.

52. Sistem vaskulitlər.

53. Anemiya. Anlayış. Təsnifat. 

54. Dəmir-defisitli anemiya. Diaqnostika, müalicə.

55. B12-defisitli anemiya. Diaqnostika, müalicə prinsipləri.

56. Hemolitik anemiyalar. Diaqnostika, müalicə.

57. Talassemiya. Növləri, klinika, diaqnostika.

58. Naməlum mənşəli qızdırma. Anlayış. Diff. diaqnostika.

59. Hepatolienal sindrom. Diff. diaqnostika.

60. Ödem  sindromu. Diff. diaqnostika.

 

Gunlər

Mövzu adı

Saatların miqdarı

1.

Diareyaların dif.diaqnostikası

6

2.

Portal hipertenziyanın dif.diaqnostikası

6

3.

Abdominal ağrı zamanı dif.diaqnostika

6

4.

Disfagiyanın dif.diaqnostikası

6

5.

Qaraciyərin funksional testlərinin dəyişikliyinin dif.diaqnostikası 

6

 

Gunlər

Mövzu adı

Saatların miqdarı

1.

Kəskin koronar sindromlu xəstələrin müalicəsinə müasir baxış

6

2.

Aritmiyaların müalicəsində müasir imkanlar

6

3.

Ürək mənşəli sinkopal vəziyyətlər: differensial diaqnostika və müalicə taktikası

6

4.

Arterial hipertenziyanın differensial müalicəsi

6

5.

Ürək çatışmazlığı: differensə olunmuş yanaşma

6

 

QIYMƏTLƏNDIRMƏ:

Fənn üzrə krediti  toplamaq üçün lazımı 100 balın toplanması aşağıdakı kimi olacaq:

50 bal-imtahana qədər o cümlədən:

10 bal-dərsə davamiyyət

10 bal –sərbəst iş (xəstəlik tarixinin doldurulması,xəstəni müayinə etməsi və s.)

30 bal –dərslərdə toplanacaq ballardır.

50 bal-imtahanda toplanılacaq.İmtahan test üsulu ilə keçiriləcəkdir.

Test 50 sualdan ibarətolacaqdır. Hər bir sual bir baldır.Səhv cavablanan suallar düzgün cavablanan sualların ballarınısilir.

 

QEYD:

Imtahanda minimum 17 bal toplanmasa imtahana qədər yığılan ballar toplanılmayacaq.İmtahanda və imtahana qədər toplanan ballar cəmlənir və yekun miqdarı aşağıdakı kimi qiymətləndirilir.

“Əla”-91-100

“Çox yaxşı”-81-90

“yaxşı”-71-80

“kafi”-61-70

“Qənaətbəxş”-51-60

“Qeyri-kafi” 51 baldan aşağı

 

SƏRBƏST IŞ:

Sərbəst iş xəstəni müayinə etmək və xəstəlik tarixini yazmaqdan ibarətdir.

VIkursda - tələbələr xəstəlik tarixini sərbəst yazıb, hər gün müayinələrdə iştirak edib, müalicə taktikasını öyrənirlər.

     Bundan başqa keçiriləcən mövzularını referat şəkilində tərtib edirlər.

Bununla bərabər tələbələrin təcrübi vərdişlərə yiyələnməsi,əlavə müayinə üsullarını qiymətləndirilməyi bacarmaları (EKQ,EXO KQ məlumatları, xarici tənəffüs funksiyası, rentgenoloji müayinə və s.)təşkil olunur.

     Sərbəst işlərin nəticələri jurnalda yazılır.

 

ƏDƏBIYYAT VƏ MATERIALLAR:

1.Kardiologiya -V.Ə.Əzizov,  2007,319s

2.Pulmonlogiya - V.Ə.Əzizov,L.Q. Əmrahova,  2007-184s

3.Daxili xəstəliklər- M.M.Ağayev, 2010

4.Tənəffüs sistemi xəstəlikləri -S.NAlimetov, Ş.S.İbrahimova, 2010, 408s

5.Mədə-bağırsaq  sistemi  xəstəlikləri (I hissə) -S. N.Alimetov,X.I.Qurbanova,

Ş. S.Ibrahimova, 2011, 404s

6.Daxili xəstəliklər- V.Ə.Əzizov və başqaları, 2012, 976s

7.Mədə-bağırsaq  xəstəlikləri(II hissə) -S.N.Alimetov, S.R.Muradova,

Ş.S.Ibrahimova - 2012,488s

8.Kəskin koronar sindrom-V.Ə.Əzizov və başqaları-2013,166s

9.Böyrək xəstəlikəri- S.N,Alimetov, S.R.Muradova, Ş.S.Ibrahimova, 2013,392s.

 

KURS IŞI: yoxdur