Soyadı, adı, atasının adı

Vəzifə

1.

Dos. Əliyeva E.R

Sədr, Stomatologiya fakültəsinin dekanı

2.

Assistent Əliyeva M.S

Elmi katib

3.

Həşimova A.R

Stomatologiya fakültəsinin dekan müavini

4.

Prof.Pənahov N.A.

Ortopedik stomatologiya kafedrasının müdiri

5.

Prof.Rəhimov Ç.R.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri

6.

Prof.Əliyeva R.Q.

Uşaq stomatologiyası kafedrasının müdiri

7.

Dosent Həsənov V.M

Terapevtik stomatologiya kafedrasının müdiri

8.

Prof.Pənahian V.M.

Otorinolarinqologiya kafedrasının müdiri

9.

Prof. Məmmədova Z.Ş.

Xarici dillər kafedrasının müdiri

10.

Prof. Qarayev Z.İ.

Ortopedik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

11.

Prof.Kəbirlinski K.Ə.

Təbib İdman Klubunun direktoru

12.

Prof.Yusubov Y.Ə.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşı

13.

Prof.Xudiyev A.M

Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrasının əməkdaşı

14.

Prof.Xəlilova T.Ə.

Xarici dillər kafedrasının əməkdaşı

15.

Prof.Məmmədov R.M.

Rezidentura şöbəsinin dekanı

16.

Dos.Səfərov A.M.

ATU-nun Stomatoloji Klinikasının direktoru

17.

Dos.Kərimova  G.E

Ortopedik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

18.

Dos.Məmmədova S.Ə.

Terapevtik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

19.

Dos.Əliyev A.N.

Terapevtik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

20.

Dos.Əliyev B.F. 

Terapevtik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

21.

Dos.Musayev F.A.

Terapevtik stomatologiya kafedrasının əməkdaşı

22.

Dos.Əliyev M.H.

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşı

23.

Dos.Sultanova N.N

Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşı

24.

Dos.Novruzov Z.H.

Uşaq stomatologiyası kafedrasının əməkdaşı

25.

Dos.Quliyeva S.Q

Uşaq stomatologiyası kafedrasının əməkdaşı

26

Dos.Zeynalova G.K

Uşaq stomatologiyası kafedrasının əməkdaşı

27

Dos.Şadlinskaya R.V

Uşaq stomatologiyası kafedrasının əməkdaşı

28

Baş müəl.Məmmədova S.B

Xarici dillər kafedrasının əməkdaşı

29

Ass. Şahmuradov R.R.

Fakültə əməkdaşları TEC-nin sədri

30

Ass. Mahmudov T.G.

Fakültə əməkdaşları həmkarlar təşkilatının sədri

31

Tələbə Kərimova N.V.

Tələbə dekanı

32

Tələbə Əliyeva F.E.

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

33

Tələbə Pirməmmədova L.İ.

Fakültə Tələbə həmkarlar təşkilatının sədri

34

Tələbə Abdullayeva A.Z.

Fakültə Gənclər və idman təşkilatının sədri