Professor Amaliya Əyyubova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Amaliya Əyyubova Abdulla qızı

2

İxtisas

Həkim-pediatr

3

Vəzifə

professor

4

Şöbə

II pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1951-1957

Həkim-pediatr

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh. Bakıxanov 23.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1958-1963

Sahə pediatrı

Uşaq poliklinikası

Mingəçevir şəhəri

2

1963-2010

Professor, kafedra müdiri

6 saylı uşaq klinik xəstəxa-nası

Koroğlu Rəhimov 11

3

2011-ci ildən hal-hazıradək

Professor, kafedra müdiri

ATU, Tədris Terapevtik Klinika

Mərdanov qardaşları 100.

  

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

400-dən artıq elmi məqalə

Qabulov H.H.,

Sultanova N.H.və b

Rusiyanın tibb jurnalları, xarıcı kon-qress və simpoziumların materialları

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Allerqoloq, immunoloq və immunoreabilitasiya elmi cəmiyyətinin  üzvü və prezidenti