Dosent Aynur Poluxova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Aynur Poluxova Əli qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ETPİ Yenidoğulanların patologiyası şöbəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-2000

Klinik ordinator

ATU-nun Neonatologiya kafedrası

Bakı, Azərbaycan

2

2000-2002

B/laborant

ATU-nun Neonatologiya kafedrası

Bakı, Azərbaycan

3

2002-2012

Assistent

ATU-nun Neonatologiya kafedrası

Bakı, Azərbaycan

4

2012-ci  ildən

Dosent

ATU-nun Neonatologiya kafedrası

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

21-24. 05. 2002

4-ый Российский Научный форум «Охрана здоровья матери и ребенка».

Москва, Россия.

2

15-16.09.2009

Yeni doğulmuş uşaqların ilkin reanima-siyası üzrə təlimçilər üçün təlimlər

UNİCEF, Bakı

3

21-22.09. 2010

научно-прак­тическая конференция «Фар-мак­отерапия и диетология в педиатрии».

Ставрополь, Россия

4

23-24.10.2010

Maternal and infant Health

Baku, Azerbaijan

5

20-22.09. 2011

научно-прак­тическая конференция «Фар-мак­отерапия и диетология в педиатрии».

Казань, Россия

6

29-30.09.2011

XI congress of pediatricians of Eurasian countries

Dushanbe, Tajikistan

7

18-20.10.2011

Х Российский конгресс «Инновационные технологии в педиатрии и детской хи-рургии» цикл лекций в объеме 24 часов

Москва, Россия

8

24-27.02.2012

XVIКонгресс Педиатров России с меж-дународным участием «Актуальные проб-лемы педиатрии»

Москва, Россия

9

14-17.02. 2013

XVII сьезд Педиатров России с меж-дународным участием «актуальные проб-лемы педиатрии »

Москва, Россия

10

22-24.10. 2013

ХII Российский конгресс «инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» цикл лекций в объеме 24 часов

Москва, Россия

11

31.04-05.05.2014

“Neonatal Reanimasiya” təlimi. TİKA və AİD əməkdaşlığı ilə

Bakı, Azərbaycan

12

12-14.02. 2016.

XIX Конгресс Педиатров России с меж-дународным участием «Актуальные проб-лемы педиатрии»

Москва, Россия.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Cytokine level in cord blood and clinical course of pregnancy

A.A.Polukhova,

N.A.Tagiev,

S.M.Aleskerova

American Jour. of Reprod. Immunol. 2002  vol.48, p. 155

2

Neonatologiya

Tağıyev N.Ə. və b

dərslik Bakı-2007

3

Bətndaxili infeksiyaların klinikası, diaq-nostikası, profilaktika və müalicəsi

Poluxova A.Ə.,

Quliyev N.C.,

Rəhimova N.C.

metodik vəsait Bakı- 2012

4

Vaxtından qabaq doğulanlarda bətndaxili herpes virus infeksiyaları zamanı baş beyinin perinatal zədələnmələri

Poluxova A.Ə.,

Quliyev N.C.,

Rəhimova N.C.

metodik tövsiyyə Bakı- 2013

5

Yenidoğulanlarda adaptasiya dövrünün gedişində sitokinlərin rolu

Poluxova A.Ə.,

Quliyev N.C.

dərs vəsaiti Bakı- 2014

6

Neonatal sepsisə müasir yanaşma

Poluxova A.Ə.,

Rəhimova N.C.

metodik vəsait

45-dən artıq elmi iş

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Союз Педиатров России

2

Azərbaycan Neonatoloqlar cəmiyyəti