Dosent İsa Musayev

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsa Musayev Musa oğlu

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Terapevtik pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1976

Pediatr

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.,Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982-1984

Kl.ordinator

ATU-nun III Uşaq xəst.kaf

Bakı ş.,S.Vurğun,məh.956

2

1984-1989

B/laborant

ATU-nun I Uşaq xəst. kaf

Bakı ş.,S.Vurgun,məh.956

3

1989-1997

Assistent

ATU-nun Neonatologiya kaf

Bakı ş.,B.Bağırov 15

4

1997-2016

Dosent

ATU-nun Neonatologiya kaf

Bakı ş.,B.Bağırov 15

 

05.09.2016-cı ildən

Dosent

ATU-nun II Uşaq xəstə-likləri kafedrası

AZ.1022,Bakı,Mərdanov qardaşları 100

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07-14.09.2009

Sağlam və xəstə y/doğulmuşlara sə-mərəli qulluq

Bakı, Azərbaycan

2

17-18.09.2009

Y/doğulmuş uşaqların ilkin reanimasi-yası

Bakı, Azərbaycan

3

31.05.2014

Neonatal reanimasiya

Bakı, Azərbaycan

4

19-20.04.2016

Cocuklarda ireli yasham destegi

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Системы - и состояние иммунного статуса при острой пневмонии у детей раннего возраста

Musayev İ.M.

Avtoreferat, Bakı -1992, 26 səh.

2

Neonatologiya

Musayev İ.M. və.b

Bakı – 2007, 2008, 535 səh.

3

Hamiləliyi pozulma təhlükəsi olan ana-lardan doğulan körpələrin böyrəklərinin vəziyyəti

N.F.Pənahova,

İ.M. Musayev,

R.Ə.Həşimova,

A.Ə.Poluxova

Təbabətin aktual prob-lemləri Bakı 2015, səh. 100

4

Hipoksik-işemik ensefalopatiyası olan v/əvvəl doğulanlarda mikrosirkulyator po-zulmaların patogenezində endotel funk-siyasının rolu.

S.A.Hüseynova

S.M.Ələsgərova

İ.M.Musayev

Azərbaycan Perinatolo-giya və Pediatriya jur-nalı 2016

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nun “Pediatriya” ixtisası üzrə seminarlar keçirən aprobasiya surasının üzvü