Dosent Lalə Hidayətova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Lalə Hidayətova Əlihüseyn

2

İxtisas

Pediatr-qastroenteroloq

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

III Pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

 

 

 

Azərbaycan, Bakı

2

1999-2001

pediatr

ATU, klinik ordinator

Azərbaycan, Bakı

3

2001-2004

pediatr

ATU, I Uşaq xəstəlikləri kaf., aspirant

Azərbaycan, Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1999/2001

Kl.ordinatura

ATU, I Uşaq Xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

2

2001/04

Aspirant

ATU, I Uşaq Xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

3

2005/14

 

Assisent

ATU, I Uşaq Xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

4

2014-ci ildən

Dosent

ATU, II Uşaq Xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2013

Tempus mumuna Performs in medical education challenges and achierecments. Bakı Azerbaycan. 

Azərbaycan Tibb Universiteti

2

2016

“Dietologiya” kursu

Moskva. Elmi qidalanma institutu.

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

50 elmi iş, o cümlədən 3 dərs vəsaitinin,1 metodik vəsaitin müəllifi

 

 

2

"Uşaq dietologiyası"

A.Ə.Namazova,

L.Ə.Hidayətova

S.N.Musayev

Dərs vəsaiti

3

“Uşaqlarda qastrodueodenal patologiya zamanı H.pylori-nin rolu”

L.Ə.Hidayətova

Dissertasiya, Bakı

4     

 

5

“Uşaqlarda öd kisəsi və öd yollarının xəstəlikləri”.

“Qaraciyər xəstəlikləri”.

“Uşaqlarda  mədə və onikibar-maq bağırsağın xora xəstəliyi”

L.Ə.Hidayətova

L. Ə.Hidayətova

A.Ə.Namazova,

L.Ə.Hidayətova,

T.C. Tağızadə,

Ü.K.Hacıyeva

Dərs vəsaiti

Dərs vəsaiti

Metodik vəsait

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyası