Tədbirlərin adı

İcra vaxtı

İcraçı

1

2

3

4

1

2014/2015-ci tədris ilində dekanlığın gördüyü işin hesabatı və yeni dərs ilində fakultə kollektivinin vəzifələri

Sentyabr

Dekanlıq

2

2014/2015-ci tədris ilində yay peşə təcrübəsinin nəticələrinin müzakirəsi və tələbələrin peşə hazırlığının yaxşılaşdırılması işində fakultə kollektivinin vəzifələri

Oktyabr

Dekanlıq İstehsalat təc. dekanlığı

3

Stomatologiya fakultəsi kafedralarında tədris prosesinin, tədris-metodik sənədlərinin yoxlanması və nəticələrinin müzakirəsi

Noyabr

Dekanlıq, Həmkarlar təşkilatı

4

2015/2016-cı tədris ilində qış imtahan sessiyasına hazırlığın vəziyyəti

Dekabr

Dekanlıq

5

2015/2016-cı tədris ilində qış imtahan sessiyasının nəticələrinin müzakirəsi və tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması işində kollektivin vəzifələri

Yanvar

Dekanlıq

6

Stomatologiya fakultəsi kafedralarında elmi-tədqiqat işlərinin nətic-ələrinin müzakirəsi

Fevral

Dekanlıq

7

Fakultənin TEC-nin konfransına hazırlığın vəziyyəti və keçirilməsinin müzakirəsi

Mart Aprel

Təşkilat kom. Dos.

Hacıyev Ə.H.

8

Fakultə  kafedralarında  test imtahanlarının keçirilməsinə hazırlığın vəziyyəti və fakultə metodik komissiyasının işi haqda hesabat

Aprel

Metod Komissiya Prof. E.E.Kərimov

9

Yay imtahan sessiyasına və Dövlət Attestasiya imtahanına hazırlığın vəziyyəti və imtahanların mütəşəkkil keçirilməsində fakultə kol-lektivinin vəzifələri

May

Dekanlıq

10

Stomatologiya fakultəsi üzrə Dövlət Attestasiya Komissiyasının hesabatı və gənc mütəxəssislərin hazırlanması işində fakultə kollektivinin vəzifələri

İyun

Dövlət Attestasiyası

Komissiyası 

11

2015/2016-cı tədris ilində yay imtahan sessiyasının nəticələrinin müzakirəsi

İyun

Dekanlıq

12

Fakultə əməkdaşlarının hesabatının müzakirəsi

Tədris ili ərzində

Dekanlıq, Elmi katib

13

Müsabiqə məsələləri

Tədris ili ərzində

Dekan, Elmi katib

14

Dissertasiya işi mövzu və planlarının  təsdiqi

Tədris ili ərzində

Dekan, Elmi katib

15

Müxtəlif (cari) məsələlər

Tədris ili ərzində

Dekanlıq, Elmi katib

16

2015/2016-cı tədris ili üçün dekanlığın və Elmi Şuranın iş planının təsdiqi

İyun 2015

Dekanlıq, Elmi Şura