Dosent Sevda Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevda Məmmədova Nəsrəddin q.

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

II Uşaq xəstəlikləri kafedrası, TTK-da Uşaq  Kardio-Revmatologiya şöbəsi

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1979-1985

pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş. Bakixanov küç. 23

2

1985-1986

Pediatr ixtisası üzrə internatura

K.Fərəcova adına ETPİ

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

3

     1991 -1993

Pediatr ixtisası üzrə klinik ordinatura

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xəstəliləri kafedarası, Prof. Ə. Qarayev ad. 2 saylı UKX

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Səməd Vurğun küç, məhəllə 956

4

1995-1998

Pediatr ixtisası üzrə aspirant

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xəstəliləri kafedarası, Prof. Ə. Qarayev ad. 2 saylı UKX

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,  Səməd Vurğun küç, məhəllə 956

 

 İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1986 -1991

Pediatr

Hərbi  hissə

Azərbaycan Respublikası,

2

1993 -1995

Baş.laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xətəlikləri kafedrası (Prof. Ə. Qarayev ad. 2 saylı UKX)

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Səməd Vurğun küç, məhəllə 956

3

1998- 2011

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, I Uşaq xətəlikləri kafedrası (Prof. Ə. Qarayev ad. 2 saylı UKX)

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,

Səməd Vurğun küç, məhəllə 956

4.

2011- h/h

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti,  II Uşaq xəstəlikləri kafedrası, Tədris Terapevtik Klinika, Uşaq Kardio- Revmatologiya şöbəsi

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,  Mərdanov qardaşları 100 

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

25.02.2019

Revmatologiya yenilikləri

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., 

2

14.03.2019

“MÜASİR NEFROLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ”

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., 

3

11-12.05.2019

“Neyrocərrahlığın müasir problemləri”

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

4

30-31.03.2019

“Tibbin görən gözü”

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,

5.

22-25.05.2019

1st Azerbaijan İnternational Congress of Hematology Specialists

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.,

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

 Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ревматические заболевания как дебют системных болезней крови у детей.

Мусаев С.Н.,

Мамедова С.Н.

XXI КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ с международным участием «АК-ТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» 2018, Москва. с.163

2

Особенности суставного синдрома у детей.

Мусаев С.Н.,

Мамедова С.Н.

Ə.e.x., prof. Abbas Əhməd oğlu Axudbəylinin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həst olunmuş elmi konfransın materialları Bakı, 2019, s.262

3

Sistem qırmızı qurdeşənəyi olan uşaqlarda anemik sindromun bəzi xüsusiyyətləri

Musayev S.N.,

Məmmədova S.N.

Məmmədova F.M

Azərbaycan Milli Akademiysının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Dəmir Vahid oğlu Haciyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həst olunmuş elmi konfransın materialları Bakı, 2019, s. 166-168

4

Распространенность и характер жалоб на нарушение пищеварения у детей пищеварения у детей с ювенильным ревматоидным артритом.

Мамедова С.Н.,

Мусаев С.Н.,

Гидаятова Л.А.

XIV ümumdünya böyrək gününə həsr olunmuş “Müasir nevrologiyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransın materiallı. Bakı, 2019, s.104-105

5.

 Нежелательные реакции различных препаратов базистной терапии при лечении ювенильного ревматоидного артрита

Мусаев С. Н.,

Мамедова С. Н., Саламзаде Г.З

XXI КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ РОССИИ с международным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДИАТРИИ» совместно с I Всероссийским Форумом«Волонтеры-медики - детям России». 2019 , Москва. с.163

 

 70 çox elmi  işlər çap olunub

 

 

 

 Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Pediatrlar Assosiasiyasının üzvü

Azərbaycan Revmatoloqlar Assosiasiyasının üzvü

3

Seminar, konqress, simpoziumlarda iştitakçi (sertifikat mövcudur)