Tədbirlərin adı

İcra vaxtı

İcraçı

1

2

3

4

1

Fakültə kafedralarının 2018/2019-cu tədris ilinə hazırlığın vəziyyətinin yoxlanması və iş yerlərinin attestasiyası

15 sentyabradək

Dekanlıq

2

2018/2019-cu tədris ilində kafedraların fakültə tələbələrinin siyahısı ilə təmin edilməsi

15 sentyabradək

Dekanlıq

I kurs tələbələrinin hüquq və vəzifələri, ali məktəb qaydaları ilə tanış edilməsi

15-25

sentyabr

Dekanlıq

4

Tələbələrin fərdi tədris planlarının qəbulu və yoxlanılması

10 sentyabradək

Tyutor

5

6Təkrar dinləmələr və yay semestri üçün təşkil edilmiş əlavə qrupların tədris prosesinə nəzarət

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

7

Dərsə davamiyyət və təlim-tərbiyə işləri üzrə qrup nümayəndələrinin yığıncaqlarının keçirilməsi

Hər həftə

Dekanlıq

2018/2019-cu dərs ilində payız və yaz  semestrlərinin dərs cədvəllərinin hazırlanması 

10 sentyabradək və 9 fevraladək

Tədris hissəsi

9

Kafedralarda tədris-metodik sənədlərin yoxlanılması və təsdiqi

Oktyabr

Dekanlıq

10

Tələbələr arasında mədəni-kütləvi tədbirlərin və idmanla məşğulluğun vəziyyətinin müzakirəsi

Oktyabr

Dekanlıq,

Həmkarlar təşk. Gənclər təşk.

11.  

Açıq mühazirələr, praktiki məşğələlərin keçirilməsi və onların nəticəsinin fakültə metodik komissiyasında müzakirəsi

Noyabr

Dekanlıq,

Metodik

komissiya

12.  

Fakültə kafedralarında qış və yay imtahan sessiyalarına hazırlığın vəziyyəti 

Dekabr,

May

Dekanlıq

13.  

Qış və yay imtahan sessiyalarının nəticələrinin müzakirəsi 

Fevral,

iyun

Dekanlıq

14.  

2018/2019-cu dərs ilində keçirilən peşə təcrübələrinin nəticələrinin müzakirəsi

Fevral, iyun

Dekanlıq,

dos.Musayev F.

15.  

Fakültə qış və yay sessiyaları imtahan  cədvəllərinin hazırlanması

Dekabr,

aprel

Dekanlıq

16.  

Üzürsüz  səbəbdən dərs buraxan və zəif oxuyan tələbələrlə fərdi işin  aparılması

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

17.  

Kafedralarda elmi-tədqiqat işlərinin və dissertasiyaların yerinə yetirilməsinə nəzarət

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

18.  

2018/2019-cu dərs ilində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin konfransının keçirilməsi

Aprel

Dekanlıq, ass.R.R.Şahmuradov

19.  

2018/2019-cu Dövlət Attestasiyası imtahanlarına hazırlıq

Aprel, may

Dekanlıq,

Metodik komissiya

20.  

Yataqxanalarda yaşayan tələbələrin məişət şəraiti və onlarla aparılan iş

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

İctimai təşkilat

21.  

Fakültə kafedralarında kredit sisteminə uyğun  tədris prosesinin təşkilinə, keyfiyyətinə və gedişinə nəzarət

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

İctimai təşkilat

22.  

Fakültə əməkdaşları arasında əmək intizamına nəzarət

Tədris ili ərzində

Dekanlıq,

Həmkarlar təşkilatı

23.  

Tələbələrin peşə təcrübəsinə hazırlıq və onların keçirilməsinə nəzarət

May, iyun

Dekanlıq

24.  

2019-cu il Buraxılış Dövlət Attestasiya imtahanlarının təşkili və ona nəzarət

May, iyun

Dekanlıq

25.  

Fakültə dekanlığının 2018/2019-cu tədris ili üçün iş planının hazırlanması və təsdiqi

İyun

Dekanlıq

26.  

Test sistemi ilə imtahanların keçirilməsi üçün ayrı-ayrı fənlər üzrə test bankının yaradılmasına nəzarət

Tədris ili ərzində

Dekanlıq

76.  

2018/2019-cu tədris ili üçün fakültənin hesabatının hazırlanması

İyun-İyul

Dekanlıq