Assistent Gülnarə Nəcəfova

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gülnarə Nəcəfova Tələt qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Assitent

4

Şöbə

Neonatologiya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1977-1983

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan, Bakı

2

1983-1984

Pediatriya

3 saylı uşaq klinik xəstə-xanası, internatura

Azərbaycan, Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985-1989

Həkim-endokrinoloq

Şəhər uşaq xəstəxanasının poliklinika şöbəsi

Azərbaycan. Bakı

2

1989-1991

Sahə həkimi

Uşaq poliklinikası № 10

Azərbaycan. Bakı

3

1991-1992

Həkim-pediatr

Şəhər klinik xəstəxanası №1

Azərbaycan. Bakı

4

1992-1994

Neonatologiya kafedrasının baş laborantı

Azərbaycan Tibb Universi-tetinin bazası - Pediatriya İnstitutu

Azərbaycan. Bakı

5

1994-2014

Neonatologiya kafedrasının assistentı

Azərbaycan Tibb Universiteti bazası-Mamalıq və Gineko-logiya İnstitutu

Azərbaycan. Bakı

6

2014-2016

Neonatologiya kafedrasının assistenti

Azərbaycan Tibb Universi-tetinin Tədris Cərrahiyyə korpusu

Azərbaycan. Bakı

7

09.2016-

Assistent

II uşaq xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan. Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1991 (3 ay)

Pediatriya üzrə kurs

Bakı, Azərbaycan

2

08-10.05.2002

Ulusal Çoçuk Nörolojisi Kongresi (Sertifikat)

İzmir, Türkiyə

3

04.-10.04.2004

Neonatologiya üzrə Seminar (Sertifikat)

Zalsburq, Avstriya

4

11.12.2006-12.03.2007

Yenidoğulmuşların reanimasiyası təlim kursu (Sertifikat)

İstanbul Tibb Fakultə-sinin Neonatologiya böl-məsi (Çapa), Türkiyə

5

05.07.2008

“Pediatrik intensiv terapiyanın bu günü” simpoziumu (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

6

07-14.09.2009

Sağlam və xəstə yeni doğulmuş uşaq-larda səmərəli qulluq kursu (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

7

17-18.09.2009

Yeni doğulmuş uşaqların ilkin reani-masiyası üzrə təlimi (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

8

23-24.10.2010

Neonatalogiya üzrə Sattelit simpo-ziumun təşkilatı və iştirakı (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

9

22.12.2011

“Təhsilin əsasları fənni bazasında” hazırlanmış müasir pedaqoqika və psixologiya üzrə təlim kursu (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

10

22-23.06.2012

“Pediatriyada reanimasion tədbirləri” Sattelit simpozium (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

11

20-21.04.2013

II Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans “Təbabətin aktual sualları” (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

12

04.04.2014

Açıq Tibb İnstitunun təşkili ilə, Ko-lumbiya Universitetinin Neonatologiya üzrə Seminar (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

13

17-18.04.2014

III Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans “Təbabətin aktual sualları” (Sertifikat)

Aktobe, Kazaxstan

14

31.05-05.06.2014

Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi (TİKA), Azərbaycan Tibb Universiteti və Beynəlxalq Həkimlər İttifaqı əmkdaşlığı ilə təşkil olunmuş “Neonatal Reanimasiya” təlimi (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

15

29-30.10.2015

IV Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans “Təbabətin aktual sualları” (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

16

19-20.06.2016

”Çoçuklarda ileri yaşam desteği” kursu (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

17

29-30.04.2016

V Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfrans “Təbabətin aktual sualları” (Sertifikat)

Bakı, Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yenidoğulmuşların hemolitik xəstəliyin diagnosti-kası və müalicənin müasir aspektləri

Həsənov S.Ş.

Tədris-metodik vəsait

2

Clinical metabolic adaptation in postmature infants

Adilova A.İ.

Tezis

3

Enzymatic status of leykosytes in premature twins with perinatal hypoxic CNS injury

Adilova A.İ.

Mammadova N.M

Haqverdiyeva M.B

Tezis

4

Antenatal dövrdə müşahidə edilən müxtəlif ağrılı müdaxilələrin yenidoğulmuşlara təsiri

Hacıyeva N.N.,

Quliyeva S.A.

Tezis

5

Peculiarities of a current of a pneumonia at prematurely born twins depending on metabolic therapies

Adilova A.İ.,

Mecidova S.Z.

Tezis

Cəmi 17

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Neonatoloji Assosiasiyası