Assistent Naibə Məmmədova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Naibə Məmmədova Mirzəli qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Asisstent, tibb elmləri namizədi

4

Şöbə

II uşaq xəstəlikləri

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1976-1982

Pediatriya

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı, Bakıxanov 23.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982-1983

Həkim-interna

2 saylı uşaq xəstəxanası

Bakı şəh, S.Vurğun küç.

2

1983-1987

Sahə həkimi

Abşeron r - nu, Hökməli kəndi, poliklinika

Abşeron r-nu, Hökməli kəndi

3

1987-1990

Aspirant

K.Fərəcova adına ET Pe-diatriya institutu

Bakı şəh, Bəsti Bağırova 15.

4

1990-1993

Kiçik elmi işçi

K.Fərəcova adına ET Pe-diatriya institutu

Bakı şəh, Bəsti Bağırova 15.

5

1993-2016

Asisstent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov 23.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07/IX-09-14/IX-09

Sağlam və xəstə yenidoğulmuşlara sə-mərəli qulluq

Bakı şəhəri

2

17/IX-09-18/IX-09

Yenidoğulmuş uşaqların ilkin reanima-siyası

Bakı şəhəri

3

13/IV-16-20/IV-16

Çocuklarda ireli yaşam desteyi

Bakı şəhəri, TCK

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Neonatologiya

Məmmədova N.M.

Tağıyev N.Ə.və b

Dərs vəsaiti, Bakı 2007, 535 səh

2

Функциональное состояние почек не-доношенных находящихся в критичес-ком состояние

Pənahova N.F.

Axundova A.A.

Məmmədova N.M.

Azərbaycan Perinato-logiya və Pediatriya Jurnalı, Cild 1, №3, 2014.

3

Цитомегаловирусная инфекция у детей с наследственным дефицитом фер-мента Г-6-ФДГ

Məmmədova N.M.

Qasımova S.M.

Metablizm jurnalı, Cild 2, №1, 2015, səh.36-41

4

Toll bənzər reseptorların yenidoğulanların patologiyalarında rolu

Məmmədova N.M.

Əliyeva A.M.

Azərbaycan Perinato-logiya və Pediatriya Jurnalı, Cild 1, №3, 2015.

5

Bir yaşa qədər uşaqlarda kəskin ba-ğırsaq infeskiyası zamanı Saccharomy-ces boulardiinin effektliyi

Məmmədova N.M.

Adilova A.

Əliyeva A.M.

V.Axundov adına Milli ET İnstitutunun elmi əsərləri, VIII cild, 2015.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU-nin pediatriya ixtisası üzrə seminarlar keçirən Aprobasiya Şurasının üzvü

2

K.Fərəcova adına Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü