Assistent Püstə Orucova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Püstə Orucova Əli qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II uşaq xəstəlikləri kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2001

Pediatriya

Azərbaycan Tibb Universiteti

Azərbaycan, Bakı

2

2001-2002

Uşaq nevrologiyası, internatura

Uşaq Nevroloji xəstəxanası

Azərbaycan, Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007-2010

B/laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

2

2010-2016

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

3

2016-cı ildən

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti,II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

07.10.2009

Neonatal Neurology

Hamburq, Germany

2

08.10.2009

Neonatal Respiration

Hamburq, Germany

3

09-12.10.2009

50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research

Hamburq, Germany

4

21.10.2010

Resuscitation and Stabilization of Preterm İnfants Course

Copenhagen,Denmark

5

22.10.2010

Neonatal Course of  Gastroenterology and Nutrition

Copenhagen,Denmark

6

23-26.10.2010

The 3rd congress of the European academy of Pediatrics Societies

Copenhagen,Denmark

7

13.05-13.06.2011

Təhsilin əsasları

Bakı, Azərbaycan

8

28.03-04.04.2012

Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara effektiv qulluğun göstərilməsi

Bakı, Azərbaycan

9

05-06.04.2012

Neonatal tibbi avadanlıqların effektiv istifadəsi

Bakı, Azərbaycan

10

22-23.06.2012

Paediatric Emergency Care

Bakı, Azərbaycan

11

02-07.07.2012

Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara tibbi xidmətin göstərilməsi

Bakı, Azərbaycan

12

03-07.09.2012

Pediatriyada Təxirəsalınmaz Vəziyyətlər

 

Bakı, Azərbaycan

13

05.10-09.10.2012

The 4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies

İstanbul,Turkey

14

04.10.2012

Neonatal Brain and Development

İstanbul,Turkey

15

05.10.2012

Neonatal Respiratory Management

İstanbul,Turkey

16

12-13.07.2013

I Beynəlxalq neonatoloji konqress

Bakı, Azərbaycan

17

04.04.2014

Neonatologiya

Bakı, Azərbaycan

18

31.04-04.05.2014

Neonatal reanimasiya

Bakı, Azərbaycan

19

25.12-27.12.2014

Neonatal reanimasiya-Yeni Doğan Canlandırma

Bakı,Azərbaycan

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Hüceyrəarası adheziya molekulla-rının perinatal və neonatal dövrün patologiyalarında rolu

N.T.Tağıyev,

S.A.Hüseynova

Azərbaycan Tibb Jurnalı 2009, No 3

2

The role of sİCAM-1 and sVCAM-1 adhe-sion molecules in the hypoxic –isch-emic encephalo-pathy of new-borns Continuing neuro-nal injury of high risk preterm new-borns.

Huseynova S,

Panakhova N,

Hasanov S,

European Academy of Pae-diatric Societes EAPS, 2010, Denmark, Paediatric Re-search,2010

3

Endothelial Dysfunction And Cellular Adhesion Molecule Activation In Pre-term Infants With Hypoxic Ischemic Encephalopathy.

Huseynova S.A.,

Mukhtarova S.N.

Hasanov S.Sh.,

Alasgarova S.M.

Panakhova N.

American International Jour-nal of Contemporary Re-search. Vol 2, No 10, October 2012, pp 47-52.

4

Fəsadlaşmış hamiləlik anamnezli anaların yenidoğulan körpələrində adheziya sisteminin funksional və-ziyyəti

Ələsgərova S.M

Azərbaycan Tibb Universi-tetinin 80 illik Yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı 2010,

5

Endothelial dysfunction and peri-natal mortality of preterm infants exposured intrau-terine hypoxia.

Mukhtarova S.N,

Huseynova S.A.,

Hasanov S.Sh.,

Alasgarova S.M.

Archives of Disease in Childhood, Materials of 4th congress of EAPS.

Cəmi 8