Assistent Sevinc Muxtarova

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sevinc Muxtarova Nəbi qızı

2

İxtisas

Pediatriya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II uşaq xəstəlikləri kafedrası

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2010

B/laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

2

2010-2016

 

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

3

2016-cı ildən

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2008-2010

B/laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

2

2010-2016

 

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Neonatologiya kafedrası

Azərbaycan, Bakı

3

2016-cı ildən

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, II Uşaq xəstəlikləri kafedrası

Azərbaycan, Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

03.04.2004

Альтернативные методы лечения в педиатрии

Bakı, Azərbaycan

2

07.10.2009

Neonatal Neurology

Hamburq, Germany

3

08.10.2009

Neonatal Respiration

Hamburq, Germany

4

09-12.10.2009

50th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Research

Hamburq, Germany

5

21.10.2010

Resuscitation and Stabilization of Pre-term İnfants Course

Copenhagen,Denmark

6

22.10.2010

Neonatal Course of  Gastroenterology and Nutrition

Copenhagen,Denmark

7

23-26.10.2010

The 3rd congress of the European academy of Pediatrics Societies

Copenhagen,Denmark

8

14-24.02.2011

Интенсивная терапия в Неонатологии

Санкт-Петербург, Россия

9

05.04-05.05.2011

Təhsilin əsasları

Bakı, Azərbaycan

10

13.10.2011

Paediatric and Neonatal Pharmacology and GCP

Newcastle, Great Britain

11

14-17.10.2011

52th annual Meeting of the European Society for Paediatric Research

Newcastle, Great Britain

12

28.03-04.04.2012

Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara effektiv qulluğun göstərilməsi

Bakı, Azərbaycan

13

05-06.04.2012

Neonatal tibbi avadanlıqların effektiv istifadəsi

Bakı, Azərbaycan

14

22-23.06.2012

Paediatric Emergency Care

Bakı, Azərbaycan

15

02-07.07.2012

Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaqlara tibbi xidmətin göstərilməsi

Bakı, Azərbaycan

16

03-07.09.2012

Pediatriyada Təxirəsalınmaz Vəziyyətlər

Bakı, Azərbaycan

17

12-13.07.2013

I Beynəlxalq neonatoloji konqress

Bakı, Azərbaycan

18

04.04.2014

Neonatologiya

Bakı, Azərbaycan

19

06-13.04.2014

Maternal & Infant Health

Salzburg, Austria

20

31.04-05.2014

Neonatal reanimasiya

Bakı, Azərbaycan

21

12-18.04.2015

Neonatologiya

Salzburg, Austria

22

15.09.2015

Near-infrared Spectroscopy

Budapest, Hungary

23

16-20.09.2015

1-st Congress of joint european Neo-natal Societies (jENS)

Budapest, Hungary

24

04-17.11.2015

Maternal and Child Health Management

Sendai, Japan

25

19-20.04.2016

Çocuklarda ileri yaşam desteği

Bakı, Azərbaycan

26

22.06.2016

Prevention and treatment of Patent Ductus Arteriosus: Evidence from Systematic reviews

Webcast

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Cerebral Disorders of Preterm Infants from Women with Autoimmune Dis-orders of Pregnancy.

Huseynova S.A., Bagirova H.F.,

Hasanov S.Sh., Alasgarova S.M.

International Journal of Applied Science and Technology, 2012, Vol.2, No1, p.57-60.

2

Continuing neuronal injury of high risk preterm newborns.

Huseynova S.A., Alasgarova S.M.

52th Annual Meeting of the European Society for Pae-diatric Research Kongress, Great Britain, Newcastle, 14-17.10.2011.

3

Endothelial Dysfunction And Cellular Adhesion Molecule Activation In Preterm Infants With Hypoxic Ischemic Encephalopathy.

Huseynova S.A.,

Orujova P.A.,

Hasanov S.Sh., Alasgarova S.M., Panakhova N.

American International Journal of Contemporary Research. Vol 2, No 10, October 2012, pp 47-52.

4

Increased plasma and urine nitric oxide level in intrauterine growth restricted late preterm infants.

Huseynova S.A., Alasgarova S.

M.S. Ali-zade.

Archives of disease in Childhood, Materials of 4th congress of EAPS.

5

Endothelial dysfunction and perinatal mortality of preterm infants exposured intrauterine hypoxia.

Orujova P.A.,

Huseynova S.A., Hasanov S.Sh., Alasgarova S.M.

Archives of Disease in Childhood, Materials of 4th congress of EAPS.

6

Estimation of adhesion molecules intrauterine growth retardation (IUGR) newborns.

Orujova P.,

Huseynova S.A., Hasanov S.Sh., Alasgarova S.M.

Archives of disease in Childhood, Materials of 5th congress of EAPS