Assistent Səidə Quliyeva

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Səidə Quliyeva Əlibala qızı

2

İxtisas

Pediatr

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

II Pediatriya

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1972-1978

Pediatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı, Azərbaycan

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1978-1979

Həkim-interna

3 saylı uşaq xəstəxanası

Bakı, Azərbaycan

2

1981-1983

Sahə pediatrı

Sahə xəstəxanası

Abşeron rayonu, Qobu-kəndi

3

1983-1986

Ordinator

Uşaq xəstəxanası

Abşeron rayonu, Xır-dalan qəsəbəsi

4

1986-1988

Klinik ordinator

SSSR TEA Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutu

SSSR TEA Elmi Təd-qiqat Pediatriya insti-tutu

5

1988-1992

Məqsədli aspirant

SSSR TEA Elmi Tədqiqat Pediatriya institutu

SSSR TEA Elmi Təd-qiqat Pediatriya insti-tutu

6

1992-1996

Elmi işçi

Elmi Tədqiqat Pediatriya ins-titutu

Bakı, Azərbaycan

7

1996 ci  ildən

Assistent

ATU - nin Neonatoloqiya ka-fedrası

Bakı, Azərbaycan

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

3-12 dekabr 2004

“Neonatoloqiyada reanimasiya, intensiv terapiya və reabilitasiya” kursu

Sankt-Peterburq, Rusiya

2

2006

Türk dünyası pediatrların VІ konqresi

Bakı, Azərbaycan

3

2008

“Yeni doğulmuşların ilkin reani-masiyası” “Sağlam və az kütlə ilə yenidoğulmuşlara qulluq” nəzəri və praktik kurs

Bakı, Azərbaycan

4

2009

“Neonatoloqiyanın aktual problemləri” semi-narı

Bakı, Azərbaycan

5

2010

Perinatal mərkəzin iş prinsiplərin təşkili kursu

Riqa, Latviya

6

2010

Beynalxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə nev-roloqların ІV konfransı

Bakı, Azərbaycan

7

2012

“Xəstə və vaxtından əvvəl doğulmuş uşaglara tibbi xidmətin göstərilməsi”

Bakı, Azərbaycan

8

Aprel 2014

Beynalxalq neonatoloq cəmiyatin ІІ konqresi

Valensiya, İspaniya

 

Elmi iş və məqalənin adı

DOI

     
     
     
     
     
     

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yenidoğulanların klinik müayinəsi, Yenidoğulanların xarici mühitə uy-ğunlaşması

N.Ə.Taqiyev

“Neonatologiya” dərsliyi, 2007

2

Вскармливание новорожденных детей»

С.Ф.Ализаде

 

“Medi Land” jurnalı №6, 2010

3

«Факторы риска развтия вент-рикулита  у новорожденных де-тей»

М.З. Эфендиева

А.Э.Мамедова

Beynalxalq mütəxəssislərin iştiraki ilə nevroloqların ІV konfransı – Bakı,2010

4

Assesment of renal and intestinal tissue condition of IUGR infant.

N.F.Pənahova

EUROPEAN ACADEMY OF PAEDIATRICS SOCIETIES, OCTOBER 5-9, 2012, Istan-bul, Turkey

5

«Применение анализатора для определения КОС у новорож-денных детей»

М.З. Эфендиева

 А.А Гюлюшова

“Sağlamlıq”jurnalı №2, 2012

Cəmi 8

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

K.Faradjeva adına ETPİ-un elmi şurasının üzvüyəm